Укладення договору з блогером: про що слід пам’ятати

Сьогодні існує чимало прогалин та суперечностей, пов’язаних з правовим регулюванням договірних відносин у соціальних мережах, зважаючи на їх нову юридичну природу, яка ще не до кінця знайшла своє законодавче оформлення.

Механізм такого роду співпраці до кінця не врегульований, а існуючих норм і принципів недостатньо.

Пропоную розглянути ситуацію, коли бренд надає свою продукцію популярному блогеру для рекомендаційного маркетингу з метою просування продукції.

Як не потрапити в халепу та уникнути проблем, зокрема таких, як не дотримання строків, неякісне надання послуг, виникнення непорозумінь між сторонами, спробуємо розібратись далі.

1. Всі деталі необхідно обумовлювати у договорі.

Для ефективності співпраці, бренд (замовник) має чітко розуміти тематику блогу (наприклад, автомобільний бренд замовляє рекламу в IT-блогера, іншими словами, коли продукція ні по темі, ні по аудиторії, не підходить для роботи з певним блогером), а блогер (виконавець) повинен бути в достатній мірі обізнаний про діяльність замовника.

2. У договорі, який має цивільно-правовий характер і не носить характеру трудового, доречно вказувати:

  • що виконавець надає послуги протягом строку дії договору на свій ризик,
  • самостійно організовує надання послуг,
  • не підлягає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку,
  • не має права на одержання допомоги із соціального страхування,
  • не сплачує страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

3. Найкращою гарантією того, що послуга за договором буде надана в строк і належним чином – є оплата лише фактично наданих послуг.

Якщо послуги оплачені замовником (умови попередньої оплати), але не надані виконавцем, потрібно передбачити у договорі порядок повернення цих коштів (наприклад, «У випадку не надання послуг, які вже оплачені, Виконавець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту, як такі Послуги повинні бути надані, повернути Замовнику всі отримані кошти за оплачені, але не надані Послуги.»).

4. Бажано в договорі вказувати чіткі строки надання послуг, строки розміщення публікації.

Якщо строки надання послуг залежить від дії певних чинників, подій або якщо замовнику потрібно, щоб публікація існувала протягом конкретного періоду, то це краще зазначити.

5. У договорі або в додатку до нього, потрібно максимально детально описати, як має виглядати публікація або включити пункт наступного змісту:

«Виконавець зобов’язується перед публікацією, узгодити письмово із Замовником інформацію, тексти, дизайн, зображення тощо».

6. Згідно ч. З ст. 9 Закону України «Про рекламу», інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому привертається увага до конкретної особи чи товару та який формує або підтримує обізнаність та інтерес глядачів (слухачів, читачів) щодо цих особи чи товару, є рекламою і має бути вміщений під рубрикою “Реклама” чи “На правах реклами”.

Зважаючи на умови даної статті, бажано у договорі вказати, що публікація повинна бути розміщена з відміткою «Реклама», оскільки прихована реклама згідно з чинним законодавством забороняється.

7. Коли у процесі співпраці у сторін змінюються, раніше обумовлені, умови, сторонам варто повідомити про це завчасно.

Отже, підсумовуючи можна сказати, що укладення договору між брендом і блогером є важливою складовою ефективної співпраці, а обговорення всіх деталей спільної роботи, всіх дрібниць та нюансів, які можуть виникнути, мінімізує всі можливі ризики.

__________

Редакція може не поділяти думки авторів у розділі «блоги».