Огляд актуальних судових рішень КЦС ВС за вересень 2020


Верховний Суд опублікував огляд актуальної практики Касаційного господарського суду у складі ВС за вересень 2020 року.

В ньому відображені найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків, зокрема, такі:

  • у спорах щодо укладення договорів КГС ВС зазначив про можливість надання судового захисту за позовною вимогою «про зобов’язання укласти договір у редакції, наданій позивачем відповідно до статті 187 ГК України»;

  • у спорах, що виникають з кредитних правовідносин, сформульовано правовий висновок про те, що у разі пред’явлення до позичальника вимоги в порядку частини другої статті 1050 ЦК України право кредитора нараховувати передбачені кредитним договором відсотки за користування кредитом припиняється, а кредитор втрачає право нараховувати відсотки після настання терміну повернення, який зазначений ним у відповідному повідомленні/претензії на адресу боржника. За період до прострочення боржника підлягають стягненню проценти від суми позики (кредиту) відповідно до умов договору та частини першої статті 1048 ЦК України як плата за надану позику (кредит), а за період після такого прострочення підлягають стягненню річні проценти відповідно до частини другої статті 625 ЦК України як міра відповідальності за порушення грошового зобов’язання;

  • у спорах, пов’язаних із застосуванням законодавства про залізничні перевезення ОП КГС ВС констатувала, що збір за зберігання вантажів, у тому числі збільшений до двократного розміру, сплачується незалежно від місця затримки вантажів (на станції призначення чи на підходах до неї, якими можуть бути проміжні станції, на прикордонних, припортових станціях, тощо), коли доставка вантажу на станцію призначення є ускладненою з вини одержувача (відправника).

Фото: pixabay