Огляд актуальної практики КЦС ВС за червень цього року


Верховний Суд публікує черговий щомісячний огляд актуальної практики КЦС ВС за червень 2020 року.

Як завжди, в огляді запропоновано найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики у спорах: 

 • що виникають із трудових правовідносин;
 • що стосуються житлових правовідносин;
 • що виникають із сімейних правовідносин;
 • щодо визнання правочинів дійсними / недійсними;
 • що виникають із питань щодо відшкодування майнової шкоди;
 • що виникають із виконання чи невиконання договірних / недоговірних зобов’язань;
 • що виникають із кредитних правовідносин;
 • що виникають зі спадкових правовідносин;
 • що виникають з питань захисту права власності;
 • що виникають із земельних правовідносин;

Серед правових висновків, згрупованих за різними категоріями справ, містяться, зокрема, такі:

 • невиконання роботодавцем обов’язку стосовно забезпечення безпечних і здорових умов праці, що мало наслідком виникнення у працівника професійного захворювання, втрати працездатності й установлення інвалідності, є підставою для відшкодування роботодавцем (його правонаступником) заподіяної працівнику моральної шкоди;
 • Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не вимагає зазначення в договорі про надання правової допомоги відомостей про справу, у межах якої адвокат має намір здійснювати представництво інтересів особи;
 • потрібно розмежовувати зловживання процесуальними правами та зловживання матеріальними (цивільними) правами. При зловживанні процесуальними правами суд має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання, позов чи застосувати інші заходи процесуального примусу. Натомість правовим наслідком зловживання матеріальними (цивільними) правами може бути, зокрема, відмова в позові.

Фото: Pexels