Фонд держмайна встановив новий порядок конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності

Наказом Фонду державного майна України № 47, який було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2018 року, затверджено нову редакцію Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, передає «Українське право».

Документ встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку земель» (далі – суб’єкти оціночної діяльності).

Фонд державного майна України (далі — Фонд) та його регіональні відділення (далі — органи приватизації) застосовують процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, якщо вони є замовниками послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі — послуги з оцінки майна) відповідно до вимог законодавства, а вартість надання послуг з оцінки майна менша встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Для проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності орган приватизації утворює конкурсну комісію (далі – комісія) у складі 9 осіб – для Фонду і не менше 5 осіб – для регіональних відділень Фонду. Нагадаємо, зараз склад комісії виглядає таким чином: для Фонду – 10 осіб, із них 9 осіб – фахівці Фонду і 1 особа – представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (за згодою); для  регіональних відділень Фонду, у складі 6 осіб: із них 5 осіб – фахівці регіонального відділення Фонду і 1 особа – представник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (за згодою), відповідно до наданих йому законодавством повноважень.

Склад комісії затверджується наказом органу приватизації. Крім основного складу комісії, у наказі зазначаються також фахівці, які включаються до додаткового складу комісії і яким доручається виконувати обов’язки у разі відсутності членів комісії з основного складу та секретаря комісії.

Уточнено порядок надання конкурсної документації. Зокрема, передбачається, що конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до структурного підрозділу з діловодства органу приватизації за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) і складається з:

  •  конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
  •  документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3);
  •  підтвердних документів.

Нова норма також передбачає перелік підтвердних документів. До них належать:

  • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4);
  • письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
  • інформація про претендента (додаток 5);
  • копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

Крім того, більш детально надано перелік інформації про претендента. Зокрема вона повинна містити: наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та (або) відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»; наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки): кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, наявність відповідної форми допуску до державної таємниці тощо.

Один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом. У разі з’ясування факту залучення одного і того самого оцінювача з метою надання послуг з оцінки майна того самого об’єкта декількома претендентами бали за професійний стаж такого оцінювача, а також за його практичний досвід виконання робіт не зараховуються жодному з претендентів.

Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб’єкта оціночної діяльності.

Крім того, документом встановлюється послідовність визначення переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів оцінки першого рівня складності та послідовність визначення переможця конкурсу щодо об’єктів оцінки другого рівня складності. Зазначимо, що детального врегулювання таких питань діючий документ наразі не містить.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошені до набрання чинності цим наказом, здійснюються та завершуються відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190, у редакції, що діяла на момент їх оголошення.

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *