Зйомка у судовому засіданні: бути чи не бути


Голова Гребенківського районного суду Полтавської області Леся Федорак відповіла на запитання Прес-центру судової влади України щодо відкритості судових засідань та дозволу на  проведення в залі судового засідання фотозйомки, відео- та аудіозаписів.

За загальним правилом розгляд справ у судах відбувається відкрито, тобто у судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи, в тому числі ЗМІ. Допуск до зали судового засідання відбувається за документами, що посвідчують особу, тільки до початку судового засідання або під час перерви з метою підтримання у ньому порядку.

        У такому разі будь-хто може проводити у судовому засіданні фотозйомку, відео- та аудіозапис портативними технічними засобами без окремого дозволу. Натомість трансляція судового засідання здійснюється виключно з дозволу суду з урахуванням думки учасників справи та можливості здійснення такої трансляції без шкоди для судового розгляду.

         При цьому зйомка та запис повинні здійснюватись без створення перешкод у веденні засідання чи реалізації учасниками справи своїх прав. В іншому разі особи, винні в порушенні такого порядку у судовому засіданні, за рішенням суду можуть бути видалені із зали судового засідання. Водночас під час розгляду справи у закритому судовому засіданні присутніми можуть бути лише учасники справи, фіксація здійснюється тільки на технічні засоби суду.

Прес-центр судової влади України також наводить посилання на Закон України «Про судоустрій і статус суддів»  від 02.06.2016 р. № № 1402-VIII

Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу

1. Cудові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, установлених законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.

2. Інформація про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, дату надходження позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух справи з одного суду до іншого є відкритою та має бути невідкладно оприлюдненою на офіційному веб-порталі судової влади України, крім випадків, установлених законом.

3. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. У разі вчинення особою дій, що свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за вмотивованим судовим рішенням може бути видалена із зали судового засідання.

4. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Якщо всі учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет в обов’язковому порядку.

{Абзац перший частини четвертої статті 11 в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017}

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити місце в залі судових засідань, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис.

5. Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за вмотивованим рішенням суду виключно у випадках, визначених законом.

6. При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому законом.

7. Учасникам судового процесу на підставі судового рішення забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому законом. Обов’язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення.

8. Судові засідання проводяться виключно в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду – залі засідань, яке придатне для розміщення сторін та інших учасників судового процесу і дає змогу реалізовувати надані їм процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки.