Європейський суд з прав людини: як отримати захист?


Юрій Жук

Адвокат


Про механізм звернення до ЄСПЛ: як подати скаргу, уникнути помилок та захистити свої права.

Права та свободи людини, громадянина, задекларовані як одна з основних цінностей у системі національного та міжнародного права. З метою захисту прав людини працює ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини).

Звертатись до цієї установи можуть також і громадяни України. У яких випадках це можна зробити? Як отримати захист у ЄСПЛ? Про все це докладно розповім у цій статті.

Точкою відліку в історії ЄСПЛ вважається 21 січня 1959 року. На суд покладено контроль за дотриманням норм Європейської конвенції з прав людини 1953 року. Сучасна структура й порядок роботи суду діють з 1993 року, коли відбулась його реформа. Реформований суд працює з 1998 року. Установа знаходиться в Страсбурзі.

У складі ЄСПЛ працюють 46 суддів, по одному від кожної країни-учасниці. Правовою основою рішень суду є Європейська конвенція з прав людини. Поговоримо детальніше про цей документ.

Європейська конвенція з прав людини: основні факти та положення

Повна назва документа Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. Набула чинності у вересні 1953 року.

Що важливо знати про цей документ?

 • Конвенція запроваджує судовий механізм захисту політичних, економічних, соціальних і культурних прав та свобод людей у країнах, що ратифікували документ.
 • Фінансують витрати на роботу суду коштом внесків держав, що є членами ради Європи.
 • Звернення до ЄСПЛ приймаються в тих випадках, коли вичерпані всі можливості для захисту прав у межах національного права.
 • Скарги в ЄСПЛ подаються мовою, якою ведеться судочинство в країні позивача. Також обов’язково додати рішення судових інстанцій, які пройдено в країні позивача.
 • Термін розгляду справи може бути тривалим. Нерідко він складає 3 — 5 років.

Україна взяла на себе зобов’язання дотримуватись положень конвенції та виконувати рішення суду.

Основні права, що захищає конвенція:

 • Право на життя. Норма викладена в статті 2.
 • Право на особисту недоторканність та свободу. Викладене в статті 5.
 • Право людини на справедливий суд. Викладено в статті 6.
 • Право на повагу до сімейного життя та приватності. Стаття 8.

Також конвенція визнає та гарантує права на шлюб, ефективний юридичний захист, свободу думки, совісті та релігії та низку інших.

Нормами конвенції заборонені:

 • Примусова праця
 • Катування і смертна кара
 • Дискримінація людей у здійсненні прав, передбачених конвенцією
 • Позасудові та незаконні покарання
 • Вислання осіб із території держави, громадянами якої вони є
 • Заборону в’їзду особи на територію держави, громадянином якої вона є

Люди, які стикаються з описаними порушеннями, можуть звернутись до ЄСПЛ. Однак, потрібно розуміти, у яких ситуаціях суд приймає скарги до розгляду і які рішення може виносити.

Підсудність Європейського суду: коли ЄСПЛ може розглядати справу?

Ми вже казали, що ЄСПЛ розглядає заяви лише у випадках, коли вичерпані механізми захисту прав та свобод людини в межах національного судочинства. Але є ще декілька важливих деталей, які треба враховувати.

Суд розглядає лише заяви, пов’язані з порушенням прав, гарантованих конвенцією та протоколами до неї. Крім цього, розглядатимуть лише заяви стосовно тих подій, що відбулись після ратифікації документа відповідною країною. Інформацію про дати ратифікацій можна знайти за посиланням.

Заяви до ЄСПЛ необхідно подавати протягом чотирьох місяців із дати остаточного рішення суду в межах країни. Цей термін відраховується від моменту ознайомлення позивача чи його адвоката з рішенням суду.

Як подати скаргу до ЄСПЛ? Процес звернення.

Враховуйте, що суд приймає заяви мовами країн, що ратифікували конвенцію, однак офіційними мовами є французька та англійська. Отже, якщо суд звертається до уряду і пропонує дати пояснення по суті скарги, то листування буде вестись уже англійською чи французькою. Так само позивач та його представники мають надсилати подальші відповіді англійською чи французькою.

Звісно ж приймаються лише заяви, що надіслано поштою. У випадку надсилання заяви електронною поштою чи факсом усі документи необхідно продублювати звичайною поштою.

Заява до ЄСПЛ має включати:

 • Стислий виклад фактів по суті скарги
 • Перелік прав, гарантованих конвенцією та протоколами до неї
 • Обґрунтування того, що перелічені права були порушені
 • Перелік інстанцій, до яких ви звертались і зміст отриманих рішень
 • Копії отриманих рішень (важливо надати саме копії, адже суд не повертає отримані документи)

Наявність цих складових збільшує шанси на прийняття скарги до розгляду та успішний результат.

Типові помилки при подачі

Важливе для успішного розгляду правильне оформлення скарги до Європейського суду з прав людини. Часто заявники допускають суто формальні помилки, які можуть вплинути на результат процесу.

Серед таких помилок:

 • Заповнення заяви відповідно до застарілого формуляру
 • Подача заяви без підтверджуючих документів, рішень інших судових інстанцій та стислого викладу обставин справи
 • Не зазначення держави-відповідача в справі
 • Не заповнення основних секцій у формулярі заяви
 • Подання неповного пакета документів.

Крім цього, меншими будуть шанси на успіх, якщо заяву подано під кінець терміну в чотири місяці після завершення розгляду справи в останній національній судовій інстанції. Враховуйте, що й безпомилкове заповнення заяви не означає автоматично, що заяву буде прийнято до розгляду.

Найкращим рішенням, щоб уникнути помилок і досягти максимального результату в ЄСПЛ буде звернутись до кваліфікованих адвокатів.

Представництво інтересів у ЄСПЛ

Процедура подачі скарги до Європейського суду з прав людини досить складна. Розгляд справи також може бути дуже тривалим. Це об’єктивна реальність, пов’язана з необхідністю розглянути багато документів, вивчити рішення попередніх інстанцій тощо.

Помилки у виконанні процедур можуть призвести до відмови в задоволенні позову. Тому для успішного розгляду справи в ЄСПЛ потрібна допомога кваліфікованих адвокатів.

Поширені запитання

Які права захищає Конвенція?

Держави, що ратифікували конвенцію зобов’язалися охороняти й захищати базові громадянські та політичні права. Серед цих прав: право на життя, справедливий суд, право на повагу приватного та сімейного життя, свободу поглядів, совісті та релігії. Також конвенція забороняє тортури, нелюдське та принизливе поводження.

Чи зобов’язані національні суди застосовувати Конвенцію?

Так, конвенція має застосовувати на національному рівні. Її ключові положення включені в законодавство держав-учасниць. Отже, національні суди зобов’язані застосовувати конвенцію.

Якою є компетенція Суду?

Суд не має можливості порушити справ із власної ініціативи. Він розглядає скарги пов’язані з порушенням прав, що гарантовані конвенцією.

Проти кого може бути подана заява?

Заяви можуть подаватись лише проти однієї чи кількох держав, що ратифікували Конвенцію.

Який порядок подання заяви до Суду?

Заяви можуть подавати й безпосередньо приватні особи. Головна дія на першому етапі розгляду справи — надіслати правильно заповнений формуляр заяви та всі необхідні супровідні документи. Розгляд справ у суді є безкоштовним.

Чи необхідно мати адвоката при розгляді справи Судом?

Допомога адвоката стає необхідною з моменту, коли суд сповіщає уряд держави-відповідача про розгляд справи. Для забезпечення доступності адвокатських послуг заявнику може бути надана фінансова допомога.

Чи проводить Суд публічні слухання?

Зазвичай процедура розгляду скарг відбувається письмово. Однак, у деяких випадках може бути прийняте рішення про усний розгляд справ. Це відбувається в Страсбурзі в Палаці прав людини. Ці слухання будуть відкритими для громадськості, крім випадків, коли Президент палати, що розглядатиме справу, чи Велика Палата не винесуть рішення проводити слухання в закритому режимі.

Скільки часу зазвичай триває розгляд справи в Суді?

Спрогнозувати тривалість розгляду справи в суді дуже складно. Суд прагне розглядати всі справи в межах терміну трьох років із дати подачі заяви. Однак, деякі справи потребують більше часу, а інші розглядають значно швидше.

Чи обов’язкові рішення Суду для держав?

Так, рішення суду є обов’язковими для виконання державами. За виконання наглядає Комітет Міністрів Ради Європи.

Яким чином забезпечується виконання рішень Суду?

Коли рішення суду винесено, його передають Комітету Міністрів Ради Європи. Він у співробітництві з державою-відповідачем та відділом виконання рішень визначає спосіб виконання та заходи, що необхідні для недопущення подібних порушень у майбутньому.

Якими є наслідки рішення Суду, у якому визнано порушення Конвенції?

Якщо суд виносить рішення і визнає порушення положень конвенції, держава-відповідач зобов’язана забезпечити не повторення подібних порушень у майбутньому. У деяких випадках держава навіть зобов’язується внести зміни в національне законодавство.

Скільки справ знаходиться на розгляді Суду?

Щороку до суду надходить понад 50000 заяв. Це й пояснює досить тривалий розгляд.


📌  Редакція може не поділяти думки авторів у розділі «Блоги».