Tort law legal English: словник термінів адміністративно-деліктного права


Маленькими дозами додаємо слова до вашого юридичного словника. На цей раз корисні мовні конструкції з деліктного права Англії.

Адміністративно-деліктне право — це сукупність норм, які регулюють відносини, що виникають у зв’язку з вчиненням адміністративного правопорушення (делікту).

Нагадаємо, що для вивчення вже доступні словники:

  1. Ключові юридичні терміни англійською: словник
  2. Види права англійською мовою: словник
  3. Злочини англійською: класифікація та переклад
  4. Персоналії в залі суду: переклад з англійської
  5. Список поширених англійських слів в сфері Сімейного права
tort law / law of tortsделіктне право, що стосується порушень проти особистості і майна в натурі, які тягнуть матеріальне стягнення за позовом потерпілого
to be liable forнести відповідальність за що-небудь у суді
malpracticeпрофесійна некомпетентність (лікаря, юриста)
to give redress for smthвідшкодовувати щось
to inflict injuries on smbнаносити тілесні ушкодження будь-небудь
to provide a remedyнадавати судовий захист
to commit a tort upon smbздійснювати делікт проти когось
to be entitled to remediesмати право на отримання судового захисту
to obtain an injunctionотримувати, встановлювати судову заборону
tortfeasorправопорушник; той, що спричинив шкоду
to recover damagesстягувати збитки, отримувати через суд відшкодування збитків
to establish liabilityвстановлювати відповідальність
to owe smb a duty to exercise due careбути зобов’язаним виявляти належну обережність відносно кого-небудь
violation / breach of dutyпорушення обов’язку
proximate causationбезпосередня причина
to develop defensesрозробляти систему правового захисту
invasion of privacyвмешательство в чью-либо личную жизнь
to prosecute smb for smth.втручання в чиєсь особисте життя
to sue smb for damagesпред’являти кому-небудь позов з метою відшкодування збитків
false imprisonmentнезаконне позбавлення волі
tortious actдія, що відноситься до розряду цивільних правопорушень
trespassпорушення чужого права володіння

Джерело: LawNews24