Огляд практики ВС щодо оскарження рішень третейських судів за травень 2019 – червень 2020


Верховний Суд опублікував огляд практики ВС щодо оскарження рішень третейських судів та видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів.

В ньому відображені справи про оскарження рішень третейських судів та видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів, утворених відповідно до Закону України «Про третейські суди», якщо такі рішення ухвалені у спорах, віднесених до юрисдикції господарських судів.

Відображені правові позиції за травень 2019 року – червень 2020 року, які стосуються:

  • підвідомчості справ про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів;
  • питань, пов’язаних із розглядом справ про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів;
  • питань, пов’язаних із третейським застереженням;
  • відводу третейського судді.

Фото: pixabay