НПУ висловилась щодо розширення кола осіб, які надаватимуть послуги у сферах нотаріату та держреєстрації


Нотаріальна палата України  відповідно до своїх повноважень провела експрес-експертизу законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості» (реєстр.№ 9140).

Вважаємо за необхідне висловитись щодо недоцільності прийняття запропонованих вказаним законопроектом змін, з огляду на існування державного нотаріату та уповноважених посадових осіб місцевого самоврядування, які  на сьогодні  забезпечують  реалізацію громадянами, що мешкають у сільській місцевості, та іншими соціально незахищеними верствами населення своїх економічних прав, зокрема права власності, оренди землі тощо, — йдеться в повідомленні.

Законопроектом пропонується розширити коло осіб, діяльність яких буде спрямована на надання  нібито адресних послуг населенню у сферах нотаріату та державної реєстрації.

Насправді ж створюється альтернативна нотаріату структура в особі уповноважених осіб органів юстиції, які призначаються на посаду і звільняються з посади головним територіальним управлінням юстиції за погодженням з Міністерством юстиції, що є нонсенсом і ставить під сумнів неупередженість та  незалежність роботи  цих посадових осіб (наразі лише кандидатури начальників головних управлінь юстиції та їх заступників проходять погодження у Міністерстві юстиції).

Уповноваженим особам органу юстиції, на відміну від нотаріусів, надається право вчиняти практично всі нотаріальні дії та здійснювати державну реєстрацію прав на майно, в тому числі рухоме, а також бізнес.

На відміну від нотаріусів, уповноваженим особам органу юстиції достатньо попрацювати «не менше п’яти років уповноваженою особою органу юстиції», щоб стати нотаріусом.

У законопроекті відсутні вимоги щодо матеріальної відповідальності уповноваженої особи органу юстиції та обов’язкового страхування нею своєї діяльності.

Приміщення, у якому уповноважена особа органу юстиції  вчиняє нотаріальні дії, буде визначатися наказом відповідного головного управління юстиції, а отже, на відміну від нотаріусів, відсутні вимоги до робочого місця та прив’язка до нотаріального округу.

Таким чином, запропоновані законопроектом № 9140 зміни:

– руйнують основи децентралізації в Україні, оскільки законопроект нівелює можливість здійснення законних повноважень щодо оформлення спадщини та надання певних реєстраційних послуг територіальними громадами;

 призведуть до значних корупційних ризиків та зловживань, адже уповноважені особи  органу юстиції призначатимуться територіальними управліннями юстиції, які здійснюють контроль за нотаріатом;

– відкривають великі можливості для рейдерських захоплень, оскільки уповноважені особи  органу юстиції зможуть реєструвати права на землю, договори купівлі-продажу, дарування та міни, правочини щодо іншого нерухомого майна та корпоративних прав тощо, при цьому не прив’язуючись до  відповідної території;

– ставлять під сумнів безспірність вчинення нотаріальних дій та їх якість – уповноваженим особам органу юстиції  надано право вчиняти нотаріальні дії без  спеціального свідоцтва, без трирічного досвіду роботи у нотаріаті, без кіберзахисту робочого місця.

Нотаріальна палата України  вважає, що запропоновані зміни в цілому суперечать принципам діяльності Міжнародного союзу нотаріату, до якого Україна входить із 2013 року.

Вважаємо за необхідне також зазначити, що існування будь-яких «квазінотаріальних органів» є порушенням взятих Україною на себе зобов’язань щодо створення транскордонного надання нотаріальних послуг, яке передбачено статтею 96 Угоди про асоціацію України з ЄС та Додатком XVI-E переліку зобов’язань України щодо транскордонних послуг (в який включений і нотаріат), — зазначено в повідомленні.

Більше того, прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості» (№ 9140) унеможливить адаптацію українського законодавства з вимогами, встановленими Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу, зокрема Регламентом (ЄС) № 650/2012 Європейського Парламенту та Ради 4 липня 2012 року, яким передбачено, що позасудове оформлення спадщини здійснюється виключно нотаріусом.