Добровільна чи примусова хімічна кастрація?


Віктор Козадаєв

адвокат АО "СЛС ГРУП"


Країну продовжують шокувати історії, в яких діти стають жертвами педофілів. Реакцією на таку ситуацію зі сторони законотворців став законопроект №6607.

Даний проект, згідно з постановою Верховної Ради України від 11.07.2019 р. № 2758-VIII, прийнято в першому читанні за основу, з подальшою підготовкою до другого читання.

Якщо аналізувати його з юридичної точки зору, то він містить, на мою думку, ряд невирішених важливих питань. Спробую пояснити свою позицію.

Що пропонують?

Законопроектом № 6607 пропонується:

(1) посилити відповідальність за злочини, вчинені проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього та запровадити  (2) Єдиний реєстр осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього.

Слід зазначити, що проект закону викликав зацікавленість до нього не тільки серед спеціалістів із фахового середовища, але й викликав певний суспільний резонанс. Одним із маркерів чи подразників якого є, як вбачається, застосований у законопроекті термін «хімічна кастрація».

Зазначений законопроект за юридичною технікою його побудови передбачає внесення змін (в тому числі доповнень) до чинних законів, якими також запроваджується (3) добровільний захід медичного характеру, що здійснюється у виді хімічної кастрації. Він полягає у введенні особі медичних препаратів, які спричиняють стале зменшення сексуального потягу та активності.

Даний захід застосовується до особи засудженої за вчинення особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього, якій судом було задоволено клопотання про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру.  А також стосується осіб, у яких наявний розлад сексуальної переваги (педофілія) та відсутні протипоказання до застосування хімічної кастрації.

Згідно з міжнародним класифікатором хвороб десятого перегляду (ICD-10 або МКХ-10) педофілія відноситься до сексуальних розладів.

Неврегульовані питання

Водночас, в законопроекті № 6607 залишилися неврегульованими такі питання:

Чи має встановлюватися/затверджуватися та погоджуватися перелік медичних препаратів, застосування яких спричиняють стале зменшення сексуальних потягу та активності й ким саме?

Яким чином здійснюється вибір конкретного медичного препарату, підбір дози, тривалість та повторність його застосування?

Який порядок проведення добровільного заходу медичного характеру у виді хімічної кастрації (що включав би в тому числі вимоги щодо кваліфікації медичних працівників, які мають проводити медичний захід у виді хімічної кастрації, тощо).

Тобто, у законопроекті № 6607 невирішеними залишилися важливі питання, що стосується сфери охорони здоров’я.

Також, постає запитання: «Чи йдеться про добровільний чи примусовий захід медичного характеру у виді хімічної кастрації ?».

Мається на увазі те, що законопроектом № 6607 запроваджується та визнається захід медичного характеру у виді хімічної кастрації як добровільний, що застосовуються до осіб, які вчинили злочин проти статевої свободи та недоторканості малолітнього (малолітньої) і страждають розладом сексуальної переваги (педофілією).

Водночас, проектом встановлюється кримінальна відповідальність за ухилення від проходження добровільного заходу медичного характеру у виді хімічної кастрації (Кримінальний кодекс України пропонується доповнити ст. 394¹ ).

Відтак, виходить, що захід медичного характеру у виді хімічної кастрації є добровільним з певною долею умовності, оскільки така «добровільність» має свої межі, що має вияв лише на етапі звернення особи до суду із клопотанням про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру.

Натомість, після набрання законної сили ухвалою суду про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру у виді хімічної кастрації особа не може відмовитися від проходження зазначеного заходу медичного характеру, оскільки за це передбачено настання кримінальної відповідальності.

Звертає на себе увагу також те, що у словосполученні «добровільний захід медичного характеру у вигляді хімічної кастрації» застосовується термін «вигляд» (у відповідному відмінку та числі), застосування якого у даному словосполученні вбачається є неправильним з філологічного (лінгвістичного) підходу зважаючи на етимологію слова «вигляд». Натомість як точнішим буде використання терміну «вид» (у відповідному відмінку та числі), а саме «добровільний захід медичного характеру у виді хімічної кастрації».

Єдиний реєстр осіб

Також виникають питання і до положення про Єдиний реєстр осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього. З початку в законопроекті № 6607 передбачалося, що держателем Реєстру буде Міністерство юстиції України, але наразі ця позиція змінилася й таким держателем пропонується Міністерство внутрішніх справ України.

Невирішеним залишається питання про порядок виключення відповідної особи з Реєстру та про строк, протягом якого інформація про дану категорію суб’єктів буде в ньому знаходиться. Оскільки станом на сьогодні мова йде про те, що інформація про осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, буде зберігатися в Реєстрі пожиттєво.

Також, звертаю увагу на те, що прикінцеві положення законопроекту № 6607 передбачають розробку МВС України положення про Реєстр та його погодження з МОЗ України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом. А також розроблення Міністерством охорони здоров’я України методики проведення судової експертизи щодо визначення наявності в особи захворювання на розлад сексуальної переваги (педофілію) та відсутності протипоказань до застосування хімічної кастрації. Водночас, як сам закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Таким чином, закон набирає чинності раніше, ніж будуть розроблені Положення про Реєстр та методика проведення судової експертизи, через що будуть відсутні необхідні умови для його застосування та реалізації.

Ми завжди маємо виходити з найвищих інтересів дитини, забезпечення яких повинне мати першочергове значення. Водночас, слід враховувати й права людини і громадянина у сфері охорони здоров’я.

Зважаючи на те, що законопроект № 6607 не зачіпає насамперед економічних та фінансових інтересів, є висока ймовірність його остаточного прийняття, вочевидь він потребує доопрацювання.

__________

Редакція може не поділяти думки авторів у розділі «блоги».