Компенсації за працевлаштування осіб з інвалідністю


Віталій Жадобін

Юрист, засновник благодійного фонду «Sensum»


Про програму компенсації витрат роботодавців на облаштування робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Як я писав раніше, держава пропонує роботодавцям компенсації за працевлаштування строком не менше ніж на один рік учасників бойових дій, зазначених у п. 19–21 ч. 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад один місяць.

Компенсувати пропонують 50 % фактичних витрат на оплату праці, але не вище розміру мінімальної заробітної плати.

Важливо пам’ятати, що задля інтеграції осіб з інвалідністю Урядом впроваджено програму з надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць для працевлаштованих ними осіб з інвалідністю.

Зупинимось детальніше на цій програмі: Кабінет Міністрів України 22 серпня 2023 року прийняв Постанову № 893, якою затвердив «Деякі питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю» (Порядок).

Дія цього Порядку поширюється на роботодавців, які починаючи з дня набрання чинності постанови (29 серпня 2023 року) працевлаштували особу з інвалідністю I або II групи, яка є застрахованою особою (особа з інвалідністю).

Компенсація фактичних витрат за облаштування робочого місця — це відшкодування роботодавцю фактичних витрат за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю в розмірі не вище граничного розміру компенсації, встановленого Порядком.

Облаштування робочого місця — комплекс заходів та засобів, вжитих роботодавцем для адаптації та розумного пристосування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю згідно з документом, у якому визначена така рекомендація, з урахуванням потреби такої особи.

Виплати компенсації

Джерелами фінансування компенсації є кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Фінансування компенсації здійснюється в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду.

Важливо, що всі положення в Порядку щодо урахування положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не застосовуються під час дії воєнного стану.

Компенсація за зверненням роботодавця надається регіональним центром зайнятості за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю. 

Таким облаштуванням може бути придбані роботодавцем допоміжні засоби для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, перелік яких визначений у Додатку 1 (різноманітні меблі, поручні та бруси, комп’ютери та термінали, програмне забезпечення та різні допоміжні засоби).

Компенсація має виплачуватись у розмірі фактичних витрат роботодавця за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, але не вище граничного розміру компенсації.

Граничний розмір компенсації не може перевищувати:

 • 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, у якому приймається рішення про її надання для осіб з інвалідністю I групи;
 • 10 розмірів мінімальної заробітної плати — для осіб з інвалідністю II групи.

Заява на компенсацію

Для отримання компенсації роботодавець подає центру зайнятості за місцем провадження його господарської діяльності заяву про надання компенсації за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю за формою Додатка №2 та документи/інформацію, передбачені Порядком/або зазначені в заяві, які подаються та обробляються з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Заява подається роботодавцем протягом 90 календарних днів із дня працевлаштування особи з інвалідністю. 

Заява може подаватися в паперовій формі — особисто до центру зайнятості або в електронній формі:

 • засобами офіційного вебсайту Державного центру зайнятості (за наявності технічної можливості);
 • за допомогою засобів електронних комунікацій шляхом надсилання заяви з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, на офіційну адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості;
 • засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) (за наявності технічної можливості). У разі подання засобами Порталу Дія заява формується в довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, визначених Додатком №2.

Важливо для роботодавця для електронної заяви потрібен електронний підпис роботодавця, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Компенсація виплачується роботодавцю протягом 5 робочих днів із дня прийняття рішення про надання компенсації на його банківський рахунок, зазначений у заяві. 

У разі зміни місця провадження господарської діяльності роботодавця компенсацію виплачує регіональний центр зайнятості, що прийняв рішення про її надання.

До заяви роботодавець додає:

 1. Засвідчену ним копію наказу (розпорядження) про прийняття на роботу або примірник трудового договору, а в разі їх відсутності — відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 2. Засвідчену ним копію документа, що підтверджує придбання роботодавцем допоміжного засобу/засобів для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю (договір, рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо));
 3. Відомості про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману роботодавцем протягом останніх трьох років, її форму та мету.

Під час формування заяви отримується/підтверджується на Порталі Дія інформація з таких державних електронних інформаційних ресурсів:

 1. З Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС — відомості про унікальний номер запису в зазначеному Реєстрі, серію та/або номер, дату видачі паспорта громадянина України, назву уповноваженого суб’єкта, що видав, строк дії (за наявності);
 2. З Державного реєстру фізичних осіб — платників податків — відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 3. З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — відомості про фізичних осіб — підприємців, юридичних осіб;
 4. З Єдиної інформаційної системи соціальної сфери — відомості про осіб з інвалідністю.

У разі відсутності/непідтвердження даних у державних інформаційних ресурсах засобами Порталу Дія до заяви додаються скановані копії, фотокопії необхідних документів.

Відмова в компенсації може бути з таких підстав:

1) роботодавець має заборгованість/податковий борг:

 • з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) станом на 1 число місяця, у якому подана заява;
 • зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • із виплати заробітної плати;
 • з податків, зборів та інших платежів до державного й місцевого бюджетів понад шість місяців, що передують 1 числу місяця, у якому подана заява;

2) станом на дату подання заяви до роботодавця застосовуються судові процедури банкрутства (неплатоспроможності), передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, або роботодавець перебуває на стадії ліквідації;

3) станом на дату подання заяви сума компенсації та допомоги за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) сукупно перевищує суму незначної державної допомоги, визначену Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» — цей пункт не діє під час воєнного стану;

4) особа з інвалідністю станом на дату її працевлаштування на умовах цього Порядку не була застрахованою особою;

5) працевлаштування роботодавцем особи з інвалідністю, за яку компенсація вже була виплачена або виплачується такому або іншому роботодавцю станом на дату подання заяви;

6) особа з інвалідністю протягом 180 календарних днів, що передують дню її працевлаштування відповідно до вимог цього Порядку, перебувала в трудових відносинах із роботодавцем, який подав заяву;

7) особа з інвалідністю протягом 180 календарних днів, що передують дню набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2023 р. № 893, перебувала в трудових відносинах із роботодавцем, який подав заяву;

8) роботодавець подав заяву через 90 календарних днів із дня працевлаштування особи з інвалідністю;

9) неподання документів у передбачені строки;

10) подання роботодавцем неповного пакета документів, передбачених пунктом 6 Порядку;

11) надання роботодавцем до заяви нерозбірливої копії (сканованої копії, фотокопії) документів;

12) подання роботодавцем недостовірної інформації, зазначеної в заяві, та/або недостовірних документів;

13) роботодавець станом на дату подання заяви фактично перебуває та провадить свою господарську діяльність на тимчасово окупованих рф територіях України та територіях активних бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Мінреінтеграції, та для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;

14) роботодавець станом на дату подання заяви провадить господарську діяльність на території російської федерації та Республіки Білорусь;

15) роботодавця станом на дату подання заяви віднесено до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки й оборони України, введеними в дію указами Президента України, щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»;

16) відсутні кошти на фінансування компенсації, передбачені на такі цілі в бюджеті Фонду, протягом строку розгляду рішення про надання або відмову в наданні компенсації;

17) придбаний (придбані) роботодавцем допоміжний засіб (допоміжні засоби) для облаштування робочого місця не визначений (визначені) переліком за Додатком №1.

Рішення про компенсацію

Рішення про надання або відмову в наданні компенсації приймається регіональним центром зайнятості протягом 10 робочих днів із дня подання документів. Таке рішення оформляється наказом регіонального центру зайнятості.

У разі подання неповного пакета документів, центр зайнятості повідомляє про це роботодавцю. 

Після доповнення або доопрацювання таких документів роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів із дня отримання повідомлення центру зайнятості.

Щодо рішення про надання або відмову в наданні компенсації — центр зайнятості протягом 3 робочих днів із дати його прийняття надсилає роботодавцю на зазначений в заяві e-mail, відповідну інформацію, у тому числі з обґрунтуванням причин відмови.

У разі подання заяви через Дію центр зайнятості протягом 3 робочих днів із дати його прийняття повідомляє роботодавцю також через Дію.

Якщо за результатами додаткової перевірки підтвердиться факт невідповідності роботодавця або особи з інвалідністю вимогам Порядку, який був отриманий за результатами верифікації, здійсненої Мінфіном, після прийняття регіональним центром зайнятості рішення щодо надання компенсації таке рішення скасовується, а кошти, виплачені роботодавцю, підлягають поверненню.

Спори, що виникають із питань надання компенсації, будуть розглядатись Державним центром зайнятості або в установленому законодавством порядку.


📌  Редакція може не поділяти думки авторів у розділі «Блоги».