Добірка юридичних бестселерів липня


Команда інтернет-магазину юридичної літератури ЮрКнига підготувала список книг, які за її версією, стали правовими бестселерами липня. 

Нижче добірка юридичної літератури, на яку варто звернути увагу юристам, суддям та іншим представникам правової професії, викладачам та студентентам юридичних вишів, а також людям, які хочуть більше знати про свої права. 

Адже в ній представлені актуальні тематики, починаючи від того, як здійснювати захист прав людини в умовах пандемії і до того, як юристу не піддаватися «Ефекту Квазімодо» і активізувати свій творчий потенціал.

Отже, до списку увійшли: 

Автори книги проаналізували проблеми обмеження прав приватної особи в умовах пандемії, захисту особистих немайнових прав, а також зміни, що виникли у сфері регулювання договірних відносин під час пандемії, особливості підходів до регулювання медичної та фармацевтичної діяльності, роботи нотаріату та судів. 

У книзі автор сформував пропозиції щодо вдосконалення системи кримінально-правових ознак злочинних об’єднань, об’єктивних і суб’єктивних ознак складів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258-3, 260 КК України, а також реалізації кримінальної відповідальності за ці делікти.    

Це друге видання, доповнене та об’єднане з двох частин бестселеру «Складові успіху у кримінальному процесі» 2018–2019 років. Книга написана адвокатом – практиком, який має великий досвід та вже протягом десятків років веде процесуальні «війни». Окремий розділ автор присвятив питанням прогалин та недоліків у кримінально-процесуальному законодавстві, слідчо-судовій практиці, які мало або взагалі не досліджені. 

В оновленому виданні з огляду на структуру КПК України систематизовано практику Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Верховного Суду, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також окремі рішення судів першої та апеляційної інстанції у кримінальних провадженнях. 

Книга містить QR коди з посиланням на рішення судів вищих інстанцій.

У книзі автор дослідив проблематику повноважень слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження. За результатами дослідження запропонував зміни та доповнення до КПК.

У виданні досліджуються шляхи та способи оновлення цивільного законодавства України. Аналізуються проблеми вдосконалення Цивільного кодексу України. 

У книзі розкривається зміст об’єктивних, суб’єктивних і кваліфікуючих ознак складів досліджуваних злочинів. Висвітлюються кримінально-правові наслідки вчинення злочинів у сфері земельних відносин. Висловлено пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального, земельного та адміністративного законодавства України, а також практики їхнього застосування.

Участь адвоката у сімейних та спадкових справах: навчальний посібник  

У посібнику викладаються основи правового регулювання участі адвоката у сімейних та спадкових справах, характеризуються особливості діяльності адвокатів при захисті сімейних та спадкових прав та інтересів, припиненні шлюбу, захисті особистих немайнових та майнових правовідносин подружжя, дітей та інших членів сім’ї, аліментних зобов’язань членів сім’ї, а також при участі у справах, пов’язаних із прийняттям та оформленням спадщини

Зважаючи на мінливість тлумачень закону та неоднозначність судової практики, в основу посібника покладена судова практика Верховного Суду України, що передбачає тривалість використання посібника та невичерпність його змісту.

Ця книга —  свого роду збірний портрет юриста ХХI століття в літературно-правовому інтер’єрі, з попутним (obiter dicta) оригінальним критичним оглядом окремих правових концепцій, інститутів, фікцій, а також юридичної ландшафту в цілому, і особливо – юридичної мови. Все це — в обрамленні м’якого гумору, що переходить часом в безжалісний сарказм в дусі Свіфта.

 У ній автор пропонує поради: як уникнути професійної деформації – «дедуктивного кретинізму», зберігши в собі людське, в нелюдських, часом, юридичних реаліях; не піддаватися «ефекту Квазімодо» і активізувати свій творчий потенціал.

Книга визначається глибиною, оригінальністю концепції та стилем. Автор не обмежує себе звичними поглядами й наголошує на інноваційному підході до інститутів права. Нарівні з великою українською судовою практикою наводяться рішення зарубіжних та міжнародних судових органів: компаративний метод, що особливо доцільний для розуміння проблеми відшкодування моральної шкоди. 

Підручник має на меті зорієнтувати студентів у доволі великій кількості інформації, підкреслити найважливіші проблеми виконавчого провадження, акцентувати увагу на найбільш цікавих і важких питаннях, що входять до курсу «Виконавче провадження».