Чи потрібен дозвіл від суду для проведення фотозйомки, відео- та аудіозапису?


Чи потрібен дозвіл від суду для проведення фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів?

На дане питання відповідь нам надасть частина 3 статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», в якій зазначено, що учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом.

Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

Розглянемо дане положення більш детально.

По-перше, визначено чіткий перелік суб’єктів, які можуть здійснювати такі дії:

1) учасники судового процесу:

Так, в частині 2 статті 318 Кримінального процесуального кодексу України (надалі — КПК України) зазначено, що судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні з обов’язковою участю сторін кримінального провадження, до яких відповідно з боку обвинувачення належить слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК України, а з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Крім цього, в пункті 26 статті 3 КПК України визначено, до учасників судового провадження належать вище зазначені особи, а також ще відносять цивільного позивача, його представник та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а також інші особи, за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених КПК України, здійснюється судове провадження.

Склад учасників судового процесу в цивільному судочинстві визначено в статті 26 Цивільного процесуального кодексу України, а в господарському судочинстві — в статті 18 Господарського процесуального кодексу України.

2) Інші особи, присутні у залі судового засідання — тобто особи, які не належать до переліку вище зазначених суб’єктів.

3) Представники засобів масової інформації.

По-друге, визначено, що фотозйомку, відео- та аудіозапис здійснюють з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів.

Відповідно до ч. 6 ст. 27 КПК України кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої.

Термін «Портативні аудіозаписуючі пристрої» потребує розкриття з тим, щоб не допустити його неоднозначного тлумачення.

В чинному законодавстві офіційного визначення даного терміну не існує. А тому потрібно звернутися до енциклопедичного словнику, в якому зазначено, що портативний — це невеликих розмірів, зручний для носіння при собі, для перенесення з одного місця на інше.

Виходячи із зазначеного терміну до портативного пристрою відносять: ноутбуки, планшети, електронні книги, телефони, mp3 плеєра, гаджети, відео регістратори та іншу техніку, яку можливо взяти з собою.

По-третє, проведення таких заходів здійснюється без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом.

Відповідно до ч. 8 ст. 6 ЦПК України передбачає, що учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої.

Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

Також згідно з ч. 8 ст. 12 КАС України особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби.

А зі змісту ч. 6 ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України, вбачається, що проведення фото- та відео зйомки в суді дозволено законом, але з певними обмеженнями, якими є не лише наявність дозволу суду та дотримання порядку, встановленого відповідним процесуальним кодексом, а й згода на це осіб, які беруть участь у справі. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.

Так, під час проведення відеозйомки судового засідання має бути дотримано вимог ст. 307 Цивільного кодексу України.

Відповідно до статті 307 ЦК України фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою.

Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомки, який передбачений ст. 307 ЦК, є істотною гарантією реалізації особистих немайнових прав: права на індивідуальність (ст. 300 ЦК), права на особисте життя (ст. 301 ЦК), права на повагу до гідності та честі (ст. 297 ЦК), права на недоторканність ділової репутації (ст. 299 ЦК) тощо.

Якщо Ви виявили бажання під час проведення судового засідання в залі суду здійснювати фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів, з метою не порушувати вище вказані права фізичної особи, радимо Вам визначитися з колом осіб, яких Ви маєте на меті знімати чи фотографувати та звернутися до суду з відповідним письмовим клопотанням з метою отримання згоди від осіб, щодо яких будуть вчинятися вище перелічені дії. Дане клопотання суддя повинен поставити на обговорення і в тому разі, якщо будуть отримані заперечення від учасників процесу на вчинення таких дії, то суд своєю ухвалою може ввести обмеження проведення таких дій стосовно лише тієї особи, яка заперечує.

Із викладеного можна зробити висновок про те, що за наявності згоди осіб, які беруть участь у справі, суд не має підстав для відмови в задоволенні клопотання про проведення фото- та відео зйомки в залі судового засідання, окрім, звичайно, випадків, коли це може зашкодити інтересам правосуддя.

Суд має право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимних сторін життя особи, про що постановляється вмотивована ухвала (п. 11 ч. 3 ст. 42; п. 12 ч. 1 ст. 56 КПК), аналогічна норма міститься і в цивільно — процесуальному законодавстві.

Джерело: Ти і Право