Що таке аутсорсинг та інсорсинг: правовий лікбез


Аутсорсинг (англ. outsourcing; укр. підрядництво) — передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду.

Це угода, за якою робота виконується людьми з зовнішньої компанії, які зазвичай є також експертами у цьому виді робіт. Аутсорсинг часто використовується для скорочення витрат.

Найчастіше мається на увазі IT-аутсорсинг, тобто аутсорсинг інформаційних технологій, зокрема, робіт зі створення та супроводу програмних продуктів. Очевидним чином можливість зменшення витрат при цьому пов’язана з великою зарплатнею програмістів (та в цілому з вартістю інтелектуальної праці) в країнах з розвиненою економікою. Відповідно й утримання ІТ-підрозділів великих корпорацій вимагає колосальних витрат. Щоб їх зменшити, доцільно відмовитися від повного штату програмістів і передати якусь частину їхньої роботи (а в багатьох випадках — усю таку роботу повністю) іншим фірмам, у багатьох випадках — за кордон (офшорне програмування), що обходиться набагато дешевше. Так на різниці в оплаті праці «всередині» компанії та «зовні» (за межами країни) зародилося «офшорне програмування» як бізнес-напрямок.

Інсорсинг

Інсорсинг — створення власних автономних структурних одиниць (компаній), що надають спеціалізовані послуги, як підрозділам підприємства, так і зовнішнім контрагентам. Зазвичай відбирають стандартні, загальні для кількох підрозділів оперативні процеси і доручають виконувати їх автономному центру спільного обслуговування. За надані підрозділам компанії послуги він стягує з кожного з них плату, пропорційну обсягом послуг. Найчастіше застосовують для процесів, пов’язаних з:

  • фінансами (обробка витрат, нарахування заробітної плати);
  • трудовими ресурсами (ведення трудових записів працівників, тренінги);
  • інформаційними системами (системна підтримка, навчання).

Головна перевага інсорсингу полягає в наочності схеми бюджету. А традиційним розвитком інсорсінгової компанії, її своєрідним переродженням з компанії абонентського обслуговування комп’ютерів, є її продаж якого-небудь гравцеві ІТ-ринку. Продаж свого ІТ-підрозділу, по-перше, дозволяє материнському підприємству заробити. По-друге, тут же з покупцем укладається договір про клієнтське обслуговування. У такому випадку гарантується звичний рівень обслуговування, усталені стандарти й інші переваги ІТ-аутсорсингу.

Інсорсинг відбувається по двох причинах:

  1. інсорсинг з причини наявності тимчасової надлишкової потужності (це рішення базується на низьких граничних витратах при збільшенні завантаження драйвера процесу);
  2. інсорсинг через наявність конкурентної переваги (наявність ефективного процесу, наявність унікального ресурсу, бази даних, технології).

Ці два випадки схожі. Відмінність полягає в тому, що невживана потужність у першому випадку характеризується величиною операцій певного процесу. У даному ж випадку невживана потужність характеризується наявністю альтернативних напрямків використання конкурентної переваги — тобто тут слід використовувати концепцію ієрархічності витрат.