Досудове розслідування кримінальних проступків хочуть спростити — законопроект

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України №7279-д від 20.04.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень».

Про це інформує «Українське право».

Як вказано у пояснювальній записці, введення в дію норм КПК України, які стосуються кримінальних проступків, пунктом 1 Прикінцевих положень КПК України поставлено в пряму залежність від прийняття відповідного закону про кримінальні проступки.

З огляду на викладене пропонується запровадити спрощений порядок досудового розслідування у формі дізнання всіх кримінальних правопорушень невеликої тяжкості, що, безумовно, сприятиме зменшенню навантаження на органи досудового слідства.

Запровадження інституту кримінальних проступків пропонується здійснити шляхом унесення змін до чинного Кримінального кодексу України.

Це пояснюється тим, що:

  • кримінальний проступок є різновидом кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено кримінальну відповідальність. Згідно з вимогою частини третьої статті 3 КК України тільки цим Кодексом визначається злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки.
  • Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання чинності цим Кодексом, включаються до нього після набрання ними чинності (частина друга статті 3 КК України);
  • аналогічний підхід обрано й законодавцями інших держав, у яких є поділ на злочини і кримінальні проступки (Кримінальний кодекс ФРН 1998 року, Кримінальний кодекс Естонії 2003 року, Кримінальний кодекс Латвії 1998 року, Кримінальний кодекс Швейцарії, Кримінальний кодекс Угорщини, Туреччини  та інші).

Для введення кримінального проступку в площину кримінального права пропонується:

1) закріплене в статті 11 КК визначення злочину трансформувати у визначення «кримінального правопорушення»  єдиного як для злочинів, так і для проступків – «суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального правопорушення»;

2) у статті 12 КК установити види кримінальних правопорушень (поділ кримінальні проступки та злочини) та надати їм визначення.

При цьому склади кримінальних проступків запропоновано утворити за рахунок злочинів невеликої тяжкості. З цією метою в градації злочинів вилучити поняття злочин невеликої тяжкості, наділивши його ознаками кримінальні проступки.

Такий підхід вбачається цілком логічним саме з огляду на існуючу значно меншу ступінь суспільної небезпеки злочинів невеликої тяжкості порівняно із злочинами середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими.

Переведення злочинів невеликої тяжкості в категорію проступків забезпечить класифікацію кримінальних правопорушень за принципом врахування ступеня суспільної небезпеки – від найменшого, яким характеризуватиметься проступок, до найбільш небезпечного, яким за новою класифікацією вважатимуться злочини нетяжкі, тяжкі і особливо тяжкі.

Решта змін, запропонованих до КК України, стосується певних  особливостей, пов’язаних з інститутом кримінальних проступків, – закріплення вимог про те, що:

  • готування до кримінального проступку не тягне за собою кримінальної відповідальності;
  • особи, засуджені за вчинення кримінального проступку, після відбуття покарання визнаються такими, що не мають судимості.

Перехідними положеннями проекту обумовлюється:

  • відтермінування набрання чинності законом для розв’язання процедурних питань з метою започаткування інституту дізнання;
  • необхідний алгоритм дій для слідчого, прокурора та суду у зв’язку з  запровадженням інституту кримінальних проступків (процедуру передачі кримінальних проваджень від слідчих дізнавачам, дії прокурора та суду при підготовці, отриманні, прийнятті до провадження обвинувальних актів тощо).

Варто зазначити, що профільний комітет вже схвалив прийняття відповідного законопроекту за основу.

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.