Змінено методику розрахунку офіційного курсу долара та час його оприлюднення


Національний банк України переглянув методику розрахунку офіційного курсу гривні до долара США, осучаснив джерела даних, що використовуються для його розрахунку та наблизив час його оприлюднення.

Відповідно до ухваленого рішення, офіційний курс гривні до долара США розраховуватиметься на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу доларів США на умовах «тод», «том» і «спот», які в день розрахунку офіційного курсу укладалися банками на міжбанківському валютному ринку України (далі – МВРУ) з іншими банками та з Національним банком України, та інформація про які надавалася Національному банку торговельно-інформаційними системами до 15-30 відповідного робочого дня.

Нова методика розрахунку передбачає двоступеневу систему відсікання угод, параметри яких з різних причин відхиляються від параметрів переважної більшості угод відповідного дня, а, отже, такі угоди є не репрезентативними для їх врахування при обрахунку офіційного курсу гривні до долара США. Спершу із наявного ряду угод відсікаються усі угоди, курс за якими відхиляється від середньоарифметичного за всіма угодами більше ніж на 2%. Потім відсікаються угоди, курс/обсяг яких відхиляється від середньоарифметичного курсу/обсягу більше ніж на 2 стандартних відхилення.

Обрахунок офіційного курсу гривні до долара буде здійснюватись як середньозважене за усіма угодами, що лишилися після відсікання.

Офіційний курс буде оприлюднюватись на сайті Національного банку до 16 години, тобто на 2 години раніше ніж зараз.

Нагадаємо, що досі офіційний курс гривні до долара США розраховується як середньозважене значення за усіма наведеними вище міжбанківськими угодами за день за даними Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України (також відома якВалКлі), тобто без відсікання нерепрезентативних угод.

Нові засади розрахунку офіційного курсу гривні до долара США також передбачають наявність резервного механізму його обрахунку на випадок, якщо кількість угод, які мають враховуватися для обрахунку офіційного курсу гривні, з будь-яких причин є меншою або дорівнює 10% від середньоденного значення аналогічного показника за попередній плинний місяць. Такий механізм передбачає здійснення Національним банком з 12.00 до 13.00 запиту на банки (через функціонали ТІС або телефоном) щодо отримання котирувань з купівлі/продажу 1 млн. дол. США і подальший розрахунок офіційного курсу як звичайне середньоарифметичне значення усіх отриманих в результаті такого запиту курсових котирувань.

Досі резервний механізм обрахунку офіційного курсу гривні до долара США був відсутнім.

Механізм обрахунку офіційного курсу гривні до інших валют залишився без змін.

Окрім офіційного курсу гривні до долара США, Національний банк також здійснюватиме щоденний розрахунок довідкового курсу гривні до долара США. Він буде обраховуватися за тією ж методикою, що й офіційний курс гривні до долара США, однак його обрахунок буде здійснюватися на підставі даних про угоди, укладені на МВРУ до 12 години, і оприлюднюватиметься на сайті Національного банку до 12:30.

Запровадження нової методики розрахунку офіційного курсу гривні до долара США наближує її до міжнародних стандартів розрахунку аналогічних показників, і дасть змогу використовувати офіційний курс гривні до долара США не лише для цілей бухгалтерського обліку, а й як бенчмарк валютного ринку при укладанні учасниками ринку угод, де у якості базового активу використовується іноземна валюта.

Зазначені кроки закріплено Постановою Правління № 80 від 19 липня 2018 року “Про деякі питання встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та внесення змін до Класифікатора іноземних валют та банківських металів”, яка набуває чинності 1 серпня 2018 року.