Зміна цільового призначення земельної ділянки: основні кроки


Віталій Соловей

Керівник апарату Івано-Франківської облдержадміністрації


Як змінити цільове призначення земельної ділянки за новим законом № 1423-IX?

Закон України № 1423-IX удосконалює норми щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності. 

Механізм зміни цільового призначення земельної ділянки охоплює декілька етапів:

  1. розроблення документації із землеустрою;
  2. затвердження проєкту землеустрою відповідним органом;
  3. внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Варто зазначити, що зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється відповідною сільською, селищною, міською радою.

1 етап

Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок. Для першого етапу необхідна відповідна заява на зміну цільового призначення земельної ділянки, підписана власником.

Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за проєктами землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Проєкт землеустрою розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу відповідного органу місцевого самоврядування на його розроблення.

Отже, документацію із землеустрою мають право розробляти організації, у складі яких працює не менше 2 сертифікованих інженерів-землевпорядників, або з ФОПом — сертифікованим інженером-землевпорядником. Для замовлення та розроблення документації із землеустрою не потрібно отримувати жодних дозволів місцевих рад чи місцевих державних адміністрацій.

Документація із землеустрою розробляється у строк, встановлений договором — як правило це від 1 до 2 місяців. Проте максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати 6 місяців з моменту укладення договору.

Проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок може передбачати зміну цільового призначення декількох земельних ділянок за умови, що власником земельної ділянки приватної власності є одна й та сама особа.

2 етап

Власник земельної ділянки має подати розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки до відповідного органу місцевого самоврядування. Затвердження документації щодо земельної ділянки, що розташована за межами населеного пункту, здійснюється районною державною адміністрацією.

При погодженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забороняється вимагати:

  • додаткові матеріали та документи, не включені до проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
  • надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, погодження яких не передбачено законом;
  • проведення будь-яких обстежень, експертиз і робіт.

Орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про його затвердження та зміну цільового призначення земельної ділянки.

Важливим є те, що підставою для відмови в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації. Відмова у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.

3 етап

У разі, якщо рішення про затвердження проєкту землеустрою прийняте, надалі потрібно внести відповідні зміни до Державного земельного кадастру. Для цього документація із землеустрою подається державному кадастровому реєстратору через відповідний центр з надання адміністративних послуг або через електронний кабінет. Внесення до земельного кадастру відомостей про зміну цільового призначення земельної ділянки здійснюється безоплатно.

У тому випадку коли всі зазначені етапи пройдено, відомості про нове цільове призначення земельної ділянки відображаються в Державному земельному кадастрі. Тільки, після внесення змін власник може приступити до використання ділянки за новим цільовим призначенням. 

Варто зазначити, що інформація про нове цільове призначення земельної ділянки передається з Державного земельного кадастру до реєстру речових прав на нерухоме майно автоматично.


Редакція може не поділяти думки авторів у розділі «блоги».