Як тепер мають поводитися держслужбовці?


Віталій Соловей

Керівник апарату Івано-Франківської облдержадміністрації


З 4 червня почали діяти оновлені правила етичної поведінки держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Що вони змінюють?

Нещодавно оновили Правила етичної поведінки держслужбовців. Вони окреслюють чіткі рамки поведінки держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема зобов’язують запобігати конфліктам з громадянами, проявляти стриманість у разі критики чи образ тощо. Тож розберімось, як тепер мають поводитись посадовці. 

Так, оновлені Правила етичної поведінки зобов’язують держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування:  

 • проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян та дотримуватись норм ввічливого спілкування під час виконання посадових обов’язків;  
 • утримуватися від поширення інформації, що може завдати шкоди репутації держорганів та органів місцевого самоврядування, в т. ч. у позаробочий час;  
 • не допускати впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його їх поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх посадових обов’язків;  
 • запобігати конфліктам з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

Зміни Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом НАДС від 05.08.2016 № 158 відрегулював Наказ НАДС від 28.04.2021 № 72-21.

Крім того, оновлені Правила етичної поведінки містять розділ «Доброчесність».  

Держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані діяти доброчесно:  

 • спрямовувати свої дії на захист публічних інтересів та недопущення конфлікту між приватними та публічними інтересами, уникати виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів у своїй діяльності;  
 • не використовувати службове становище в приватних інтересах чи в неправомірних приватних інтересах інших осіб, у т. ч. не використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;  
 • не розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків — персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», крім випадків, установлених законом.

Окремої уваги заслуговують наступні пункти загальних обов´язків державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування:

 • держслужбовці повинні постійно підвищувати свій культурний рівень, рівень свого професійного розвитку, поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань за посадою, зокрема в частині цифрової грамотності, удосконалювати організацію службової діяльності;
 • зобов’язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, постійно підвищувати свій рівень володіння державною мовою, не допускати дискримінації державної мови;
 • одяг повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності;
 • мають шанувати народні звичаї та національні традиції.

Тож, як бачимо, внесли чимало змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 


Редакція може не поділяти думки авторів у розділі «блоги».