Як оформити роботу в органах місцевого самоврядування за строковим трудовим договором

Чому особи, прийняті до органів місцевого самоврядування на умовах контракту не мають статусу посадової особи та не проходять конкурс.

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Посадами в органах місцевого самоврядування є:

  • виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах; 
  • виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;
  • посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посади керуючого справами районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування здійснюється на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради.

Проте, чинним законодавством України, передбачено, що на час відсутності або відпустки посадових осіб органів місцевого самоврядування (не стосується виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом).

Отже, при наявності нагальної потреби у виконанні робіт тимчасово відсутньої посадової особи (довготермінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка та ін.) на час її відсутності може бути прийнята інша особа на умовах контракту.

Трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи. 

Особи, прийняті на роботу на умовах контракту в органи місцевого самоврядування, не набувають статусу посадових осіб місцевого самоврядування, вони не складають Присяги, їм не встановлюються ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи стажу державної служби.

Прийняття на роботу особи за строковим трудовим договором без проведення конкурсу можливе лише на час відсутності посадових осіб органів місцевого самоврядування для виконання їх повноважень, тобто коли посада не вакантна. 

Тому, особи, прийняті до органів місцевого самоврядування на умовах контракту, не проходять службу в органах місцевого самоврядування та не мають статусу посадової особи місцевого самоврядування, а отже прийняття цих осіб на посади до органів місцевого самоврядування не потребує проведення конкурсу.


Редакція може не поділяти думки авторів у розділі «блоги».