В Україні затвердили нові правила етичної поведінки державних службовців


НАДС наказом від 28.04.2021 р. № 72-21 оновив Загальні правила етичної поведінки держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Загальні правила є узагальненим зібранням професійно-етичних вимог щодо правил поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, діяльність яких спрямована на служіння народу України та територіальній громаді шляхом забезпечення охорони та сприяння у реалізації прав, свобод і законних інтересів людини й громадянина.

Так, державним службовцям під час виконання посадових обов’язків заборонено кричати, лаятися, пліткувати й коментувати дописи у соціальних мережах, якщо це може завдати шкоди репутації державних органів.

Зокрема, у правилах прописано, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків повинні виявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян, зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки та необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.

Також вони «повинні утримуватися від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на вебсайтах і у соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації державних органів та органів місцевого самоврядування».

Крім того, чиновники повинні не допускати:

  • використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації;
  • принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, одягу, віку, статі, сімейного стану або віросповідання особи;
  • поширення чуток, обговорення особистого або сімейного життя колег, членів їх сімей та інших близьких осіб;
  • впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його (її) поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх посадових обов’язків;
  • прояву будь-якої з форм дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, а також за мовними або іншими ознаками;
  • дій сексуального характеру, виражених словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні запобігати виникненню конфліктів з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

Крім того, у правилах прописано, що державні службовці повинні з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків.

Одягатися державні службовці мають в офіційно-діловий одяг.

Керівники зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення чиновників, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Джерело: sud.ua

Фото: Pexels