Що потрібно знати про «позбавлення батьківських прав»?

Що, крім статі та любові до співу, поєднує Брітні Спірс, Кортні Лав та Дану Борисову? Які наслідки та підстави позбавлення батьківських прав, а також що говорить судова практика з цього питання?

«Ваші діти не дивляться телевізор, мають дивні хобі та не знають Чебурашки. Ми позбавимо вас батьківських прав», — ніби анекдотичний орвеллський сценарій, але він зараз відбувається в Росії. Чи спрацює факт відсутності телевізора для позбавлення батьківських прав колишньої? Адже під час суперечок розлученого подружжя не раз можна почути фрази «заберу дитину», «позбавлю батьківських прав».

Але чи так просто в судовому порядку позбавити батьківських прав? Такі справи є найважчими в частині доказової бази та емоційного напруження. Недостатньо бути просто не дуже хорошим батьком чи матір’ю — позбавлення батьківських прав є виключною мірою, яка тягне за собою серйозні правові наслідки як для всіх, і для дитини також.

Наслідки позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав – санкція, яка застосовується виключно судом до батьків, які не виконують батьківських обов‘язків або зловживають батьківськими правами. Наслідком цієї санкції є втрата правового зв‘язку між батьком (матір‘ю) та дитиною.

Сімейним кодексом України (СК) передбачено, що особа, позбавлена батьківських прав:

 • втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання; 
 • перестає бути законним представником дитини;
 • втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми; 
 • не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником; 
 • втрачає право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування;  
 • втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Однак, важливо пам’ятати, що особа позбавлена батьківських прав не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини.

Приємним бонусом від позбавлення батьківських прав є те, що у другого з батьків втрачається обов’язок отримувати дозвіл на виїзд з дитиною за кордон, а також другий з батьків може розраховувати на статус одинокої матері (одинокого батька), який дає право на державну допомогу для дитини та на додаткову щорічну відпустку.

 Які підстави позбавлення батьківських прав?

Що, крім статі та любові до співу, поєднує Брітні Спірс, Кортні Лав та Дану Борисову? Так, вони всі позбавлялись батьківських прав через зловживання наркотиками. Ця підстава для позбавлення батьківських прав діє і в Україні.

Наше законодавство встановлює вичерпний перелік (тобто, його не можна розширити за власним бажанням), коли мати або батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав (стаття 164 СК), якщо вона (він):

 • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
 • жорстоко поводяться з дитиною;
 • є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Ухилення від виховання дитини

Ухилення батьків від виконання своїх обов’язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя.

Пленумом Верховного Суду України у постанові від 30 березня 2007 року № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» роз’яснено, що ознаками такої поведінки є коли батьки:

 • не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання;
 • не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення;
 • не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей;
 • не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі;
 • не виявляють інтересу до її внутрішнього світу;
 • не створюють умов для отримання нею освіти.

Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками.

Варто зауважити, що існування заборгованості за аліментами та невідвідування навчального закладу не можуть свідчити про ухилення від виконання батьківських обов’язків, — про це йдеться в постанові Верховного Суду по справі № 465/3694/14-ц від 16 січня 2019 року.

Європейський суд з прав людини у справі «Хант проти України» від 7 грудня 2006 року (заява № 31111/04) зазначив, що питання сімейних відносин має ґрунтуватися на оцінці особистості заявника та його поведінці. Факт заперечення заявником проти позову про позбавлення його батьківських прав також може свідчити про його інтерес до дитини (параграф 57, 58).

Отже, при поданні позовної заяви, позивачу потрібно довести, як саме відповідач ухиляється від виконання своїх обов’язків, а також, що таке ухиляння умисне та свідоме. Окрім цього, потрібно довести, що така поведінка є систематичною та відсутній його (її) інтерес до дитини.

Жорстоке поводження з дитиною

Законом України «Про охорону дитинства» визначено, що жорстоке поводження з дитиною це – будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною, зокрема і домашнього насильства, а також будь-які незаконні угоди стосовно дитини, зокрема вербування, переміщення, переховування, передача або одержання дитини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану дитини.

За вказаною підставою необхідно приділити особливу увагу доказовій базі, а саме мають бути:

 • висновки з медичних закладів про зняття побоїв з дитини;
 • звернення дитини або інших осіб до уповноважених органів з попередження насильства в сім’ї з приводу психологічного чи іншого виду насильства;
 • дані про взяття сім’ї на облік як неблагополучної;
 • відомості про застосовані заходи попередження насильства в сім’ї;
 • відомості про притягнення батьків або одного з них до адміністративної відповідальності щодо жорсткого поводження з дитиною.

Якщо в жорстоких діях батьків або одного з них є склад умисного злочину, що підтверджується відповідним вироком суду, позбавлення батьківських прав відбувається відповідно до пункту 6 частини 1 статті 164 СК.

Хронічний алкоголізм або наркоманія

Зловживання алкогольними напоями та/або вживання наркотичних речовин тягне за собою невиконання батьківських обов’язків та/або жорстоке поводження з дітьми тому зазвичай ця обставина поєднується з вказаними підставами.

Хронічний алкоголізм батьків і захворювання їх на наркоманію мають бути підтверджені відповідними медичними висновками. Окрім цього, не зайвими будуть покази свідків.

Висновки

Конвенцією ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року закріплений принцип «забезпечення якнайкращих інтересів дитини», який полягає в тому, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділялась якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

Окрім цього, відповідно до статті 6 Європейської конвенції про здійснення прав дітей від 25 січня 1996 року під час розгляду справи, що стосується дитини, перед прийняттям рішення судовий орган:

 • визначає, чи має він достатньо інформації для прийняття рішення в найвищих інтересах дитини, і в разі необхідності одержує додаткову інформацію, зокрема від суб’єктів батьківської відповідальності;
 • упевнюється в тому, що дитина отримала всю відповідну інформацію; у відповідних випадках консультує особисто дитину (у разі необхідності – приватно) сам або через інших осіб чи інші органи в зрозумілий дитині спосіб, якщо це явно не суперечить найвищим інтересам дитини;
 • надає можливість дитині висловлювати її думки;
 • приділяє належну увагу думкам, висловленим дитиною.

Європейський суд з прав людини у справі «Савіни проти України» в рішенні від 18 грудня 2008 року (заява № 39948/06) встановив, що у вирішенні питань щодо встановлення державної опіки над дитиною, національні органи повинні враховувати що розірвання сімейних зв’язків означає позбавлення дитини її коріння, а це можна виправдати лише за виняткових обставин. Отже, відповідне рішення має підкріплюватися достатньо переконливими і зваженими аргументами на захист інтересів дитини, і саме держава-відповідач повинна переконатися в тому, що було проведено ретельний аналіз можливих наслідків пропонованого заходу з опіки для батьків і дитини.

Отже, треба розуміти, що позбавлення батьківських прав здійснюється виключно в інтересах самої дитини, а не на зло екс-подружжю. Для цього обов’язково необхідно встановити:

 • винну поведінку батьків;
 • справжню небезпечність умов для дитини;
 • доказову базу вказаних вище обставин;
 • наявність вжиття тимчасових проміжних заходів до батьків;
 • обов’язкове слухання показань самих дітей.

Ці всі умови перелічені в правовій позиції Верховного Суду по справі № 710/1444/15-ц від 1 лютого 2018 року.

Часи, коли треба було позбавити батьківських прав, аби дитина могла простіше виїжджати за кордон, минули. Тепер є можливість виїхати дитині на один місяць разом одним із батьків, якщо є рішення суду про визначення місця проживання разом із цим із батьків (другого можна лише попередити про поїздку, а не просити дозвіл). Крім того, якщо є підтверджена заборгованість по аліментам більше чотирьох місяців, то дозвіл від такого боржника не потрібен.

«Люк, я твій батько», — в цьому моменті епічна фантастична кіносага стає близькою, як ніколи, до всіх індійських мелодрам. Тож, щоб не перетворювати життя на мелодраму, не витрачати зайвий час та гроші, не починайте процедуру позбавлення батьківських прав, якщо дійсно немає для цього підстав (стаття 164 СК).