Наявність у фізичної особи статусу суб’єкта господарювання не означає, що усі правовідносини за її участю є господарськими – ВП ВС


Неодмінними ознаками господарської діяльності є сфера суспільного виробництва з метою задоволення не власних потреб виробника, а інших осіб, поєднання приватного інтересу, наприклад, в одержанні прибутку та публічних інтересів суспільства в особі широкого кола споживачів. Наявність у особи статусу підприємця не свідчить про те, що вона виступає як така, зокрема, у правовідносинах з користування земельною ділянкою без укладення договору оренди.

Харківська міська рада звернулася до господарського суду з позовом, у якому просила стягнути з фізичної особи – підприємця безпідставно збережені кошти у вигляді несплаченої орендної плати за користування земельними ділянками без укладання відповідного договору оренди або наявності правовстановлюючих документів.

Нерухоме майно – нежитлові будівлі належать ФОП на праві власності. При цьому вона використовує земельні ділянки, на яких розташоване це майно, без набуття права власності, користування та державної реєстрації прав на земельні ділянки відповідно до вимог статей 125, 126 Земельного кодексу України.

З огляду на відсутність зареєстрованих за будь-якими юридичними або фізичними особами прав на ці земельні ділянки та з урахуванням статей 12, 80, 83 ЗК України – вони перебувають у власності територіальної громади м. Харкова.

Суд апеляційної інстанції з’ясував, що відповідач використовує придбані об’єкти нерухомості (нежитлові приміщення) для передачі в оренду за договорами, в яких виступає як фізична особа; з доходів, отриманих від оренди майна, відповідач сплачує податок на доходи фізичних осіб, а також сплачує як фізична особа – власник нерухомого майна податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та земельний податок з фізичних осіб.

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про те, що спірні правовідносини з позивачем стосовно фактичного використання відповідачем земельної ділянки без оформлення належним чином такого використання не мають ознак господарських. Судді ВП ВС погоджуються з викладеним у постанові суду апеляційної інстанції висновком щодо закриття провадження у справі, оскільки цей спір не належить до господарської юрисдикції, а має розглядатися за правилами цивільного судочинства.