Нацбанк планує звузити сферу використання готівки


Нацбанк планує впровадити низку заходів з метою звуження сфери використання готівки.

Зокрема йдеться про:

  • зниження граничної суми розрахунків готівкою суб’єктів господарювання з фізичними особами з 50 000 грн до 15 000 грн (тобто встановлення її у розмірі, що не перевищує 10 % від суми, установленої для фінансових операцій з готівкою, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу);
  • обмеження у розмірі до 15 000 гривень включно готівкових розрахунків фізичних осіб — довірених осіб суб’єктів господарювання, які отримали готівку під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок такого суб’єкта господарювання;
  • обов’язок суб’єктів господарювання у разі зняття готівкових коштів з поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків з фізичними особами надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, та інші документи, що необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта.

Для цього Нацбанк розробив та пропонує для громадського обговорення проект постанови Правління Нацбанку «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Про це інформує «Вісник» ДФСУ.

Метою розробки цього документу є:

  • звуження сфери використання готівки;
  • сприяння зменшенню тінізації економіки;
  • подальший розвиток безготівкового сегменту;
  • забезпечення стабільності надходження готівки до банківської системи.

Водночас гранична сума розрахунків готівкою фізичних осіб з суб’єктами господарювання у розмірі до 50 000 грн включно залишиться без змін.

Крім того, безготівкові розрахунки суб’єктів господарювання можуть здійснюватися без будь-яких обмежень, і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

Проект враховує повноваження Нацбанку, надані частиною третьою статті 1087 Цивільного кодексу України та вимоги законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про банки і банківську діяльність».

Також підготовка Проекту зумовлена необхідністю вдосконалення вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні та приведення його норм у відповідність із вимогами законодавства.

Фото: Pixabay