Коли можна скасувати виконавчий напис на кредитному договорі?

Про оскарження виконавчого напису нотаріуса на кредитний договір: типові порушення та покроковий алгоритм його скасування.

Останніми роками досить поширена практика, коли особа роками не чує жодної звістки про свій несплачений кредит та думає, що банк його простив або просто загубив кредитний договір.

Неприємною несподіванкою стає новина про виконавче провадження, а це може означати:

 1. Арешт на банківські рахунки;
 2. Звернення стягнення на заробітну плату або інші доходи;
 3. Арешт автомобіля чи іншого майна;
 4. Інші дії приватного виконавця.

Окрім цього, в очі кидаються неадекватні суми прострочених та строкових заборгованостей за несплаченими відсотками за користування кредиту, які в десятки разів перевищують тіло кредиту.

Хтось починає швидко гасити борг не розбираючись у правомірності нарахувань, інші — після «прохань» приватного виконавця погасити борг впадають у депресію.

А як так, суду не було, рішення немає, а арешт на кошти є? Підставою для примусового стягнення грошових коштів є виконавчий напис нотаріуса!

Що таке виконавчий напис нотаріуса?

Вчинення виконавчого напису є альтернативним позасудовим способом захисту цивільних прав, а виконавчий напис нотаріуса — самостійною підставою для задоволення вимог кредитора через стягнення грошових сум або витребування майна від боржника, за двох умов: якщо така вимога є безспірною, а також, якщо з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.

Важливо, що недотримання хоча б однієї із цих двох вимог є підставою для скасування виконавчого напису, а як — наслідок закінчення виконавчого провадження.

Перша умова для скасування виконавчого напису — недотримання умови безспірності заборгованості

Як ми знаємо, часто виконавчий напис вчиняється із порушенням саме умови безспірності заборгованості.

Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника — це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»).

Як нотаріуси визначають чи є спір, чи немає?

Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками — наданими стягувачем документами.

Вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем матеріалів згідно із Переліком документів, за якими стягнення заборгованості проводиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів. Однак сам по собі факт подання стягувачем відповідних документів нотаріусу не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.

Найчастіше виконавчі написи вчиняються на кредитних договорах. Пунктом 2 Переліку передбачено, що для одержання виконавчого напису на кредитному договорі додаються:

 1. оригінал кредитного договору;
 2. засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Однак, постанову Кабінету Міністрів України, якою було введено даний пункт до Переліку було визнано незаконною і нечинною (в даній частині) відповідно до постанови Київського апеляційного адміністративного суду по справі № 826/20084/14 від 22 лютого 2017 року.

Таким чином, на сьогодні для одержання виконавчого напису на кредитному договорі, відповідно до пункту 1 Переліку необхідно надати:

 1. оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів);
 2. документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов’язання.

Щодо оригіналу нотаріально посвідченого договору (договорів) слід зазначити, що банківські установи, а тим більше МФО, практично не укладають нотаріальні кредитні договори. Зазвичай між споживачем та банківською (фінансовою) установою укладається кредитний договір у простій письмовій формі шляхом підписання власне договору або заяви про акцепт (приєднання), або заповнення анкети про відкриття кредитної картки, або іншим способом, але ніяк не нотаріально.

Таким чином, фактична більшість заборгованості за кредитними договорами не можливо стягнути за виконавчим написом нотаріуса.

Окрім цього, з 06 травня 2023 року пунктом 10–2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», серед іншого, передбачено заборону відкриття виконавчих проваджень на підставі виконавчих написів нотаріусів, вчинених на кредитних договорах, які не посвідчені нотаріально.

Щодо документа, який підтверджує безспірність заборгованості слід зазначити, що зазвичай стягувач надає сумнівну (незрозумілу) довідку, яку називає «Виписка з особового рахунка за Кредитним договором», відповідно до якої нараховує борг за певний період (надалі — Довідка з особового рахунку).

Відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» належним документом, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення є первинний документ, оформлений відповідно до вимог Закону.

Стаття 9 цього ж Закону встановлює вимоги до первинних документів:

 1. назву документа (форми);
 2. дату складання;
 3. назву підприємства, від імені якого складено документ;
 4. зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
 5. посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
 6. особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно з пунктом 1.10 розділу 1 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою НБУ № 254 від 18 червня 2003 року, особовий рахунок — рахунок аналітичного обліку операцій із клієнтами банку, що здійснюються відповідно до укладених між банком і клієнтами договорів. Обов’язкові реквізити особових рахунків та виписок банку з них встановлені пунктом 5.5 Положення.

Виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту. Інформація про стан особових рахунків клієнтів може надаватись їх власникам, уповноваженим власниками рахунків особам та державним органам, які мають право на отримання такої інформації згідно із законодавством України (пункти 5.6, 5.8 Положення).

Тобто, виходить, що довідки з особового рахунка, які надаються стягувачами, зазвичай не відповідають встановленим вимогам, а тому не можуть вважатись первинним документом та доказом безспірності вимог стягувача — необхідного при вчиненні нотаріусом виконавчого напису.

Окрім цього, слід з’ясувати, чи направлялась боржнику повідомлення про заборгованість та необхідність її погашення.

Хоч чинним законодавством України прямо не закріплений обов’язок нотаріуса викликати позичальника і з’ясовувати наявність чи відсутність його заперечень проти вимог позикодавця. Проте, право позичальника на захист його інтересів забезпечується шляхом направлення йому повідомлення про заборгованість та необхідність її погашення. Однак, враховуючи те, що нотаріальне провадження є безспірним, для забезпечення такої безспірності нотаріусові бажано з’ясувати в позичальника наявність заперечень щодо вчинення виконавчого напису або сплати ним боргу.

Тому учинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов’язання здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів із моменту надісланих кредитором повідомлень — письмової вимоги про усунення порушень боржнику. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка на письмовому повідомленні про його отримання.

Неотримання боржником вимоги про усунення порушень за кредитним договором об’єктивно позбавляє його можливості бути вчасно проінформованим про наявність заборгованості та можливості надати свої заперечення щодо неї або оспорити вимоги кредитора.

Якщо боржник не має можливості подати нотаріусу заперечення щодо вчинення виконавчого напису або висловити свою незгоду з письмовою вимогою про сплату боргу чи повідомити про наявність спору між нею та відповідачем щодо суми заборгованості, це об’єктивно виключає можливість вчинення виконавчого напису.

Дане твердження закріплене в постанові Верховного Суду від 13 жовтня 2021 року в справі № 554/6777/17-ц (провадження N 61–17750св20).

Інша умова для скасування виконавчого напису — недотримання умови трирічного строку звернення

Пам’ятаєте, що обіцяного три роки чекають, а на четвертий — забувають? Так ось, три роки — стандартний строк позовної давності.

У виконавчому написі вказується певний період стягнення заборгованості, який начебто не перевищує трирічний строк для звернення, однак дані обставини підтверджуються виключно сумнівною довідкою про яку зазначили вище.

З даної довідки неможливо встановити, коли саме в кредитора виникло право на звернення.

Тому при дослідженні трирічного строку, необхідно додатково запитувати інформацію та досліджувати чи було змінено строк виконання основного зобов’язання, враховуючи умови кредитного договору. Якщо так, то — коли розпочався трирічний строк (зазвичай такий строк пропущений).

А якщо ні, то необхідно визначити щодо яких платежів трирічний строк уже був пропущений. Так строк щодо кожного окремого платежу починається після невиконання чи неналежного виконання (зокрема, прострочення виконання) боржником обов`язку з внесення чергового платежу й обчислюється окремо щодо кожного простроченого платежу.

Як правило, початок перебігу даного строку неможливий, через ігнорування адвокатських запитів та ухвал суду про витребування доказів. Дане унеможливлене тим, що зазвичай право вимоги за кредитним договором продано (відступлено) іншим банківським чи фінансовим установами шляхом продажу так званого пулу. А чи передані первині документи щодо цих кредитних договорів залишається секретом.

Враховуючи викладену інформацію, фактично всі виконавчі написи на кредитних договорах підлягають скасуванню. Як саме їх скасувати, ми пояснимо нижче.

Чотири (не)прості кроки для оскарження виконавчого напису нотаріуса

Для того, щоб оскаржити виконавчий напис, необхідно підготувати документи, подати позов, узяти участь у суді й домогтись виконання рішення. Для спеціалістів — звична справа. Пояснимо, що потрібно робити покроково, щоб оскаржити виконавчий напис.

1. Підготовчий процес для подання позову та забезпечення позовних вимог.

Для з’ясування законності винесення виконавчого напису нотаріуса необхідно звернутися з адвокатськими запитами про отримання документів на підставі, яких було вчинено виконавчий напис до стягувача (кредитора), приватного нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, приватного виконавця, який відкрив виконавче провадження.

Цікавлять нас наступні:

 1. нотаріально посвідчений кредитний договір,
 2. докази безспірності заборгованості:
  1. виписка з рахунку боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості;
  2. повідомлення про заборгованість та необхідність її погашення,

Після отримання документів можливе дослідження питання щодо подання позову про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Після аналізу отриманих документів і за можливості визнання оскарження виконавчого напису, фахівцями буде підготовлено позовну заяву про визнання виконавчого таким, що не підлягає виконанню, а також заяву про забезпечення позову з метою зупинення виконавчого провадження.

2. Подання позову, зупинення виконавчого провадження.

Після формування позовної заяви та заяви про забезпечення позову (а також сплати судового збору) їх буде подано до суду за місцем знаходження кредитора або за місцем реєстрації боржника.

У разі задоволення заяви про забезпечення позову буде винесено ухвалу про зупинення виконавчого провадження.

Після отримання даної ухвали її необхідно направити до приватного виконавця із відповідною заявою. Виконавець на підставі судового рішення зупине виконавче провадження.

3. Участь у судових процесах та отримання судового рішення.

Зазвичай, дана категорія справ розглядається без виклику учасників справи до суду. Враховуючи завантаженість суддів, рішення суду в даній категорії справ може бути винесеним не раніше ніж через рік після подання позову.

Крім того, відповідне судове рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку, а це також впливатиме на строк набуття таким рішенням законної сили.

4. Виконання судового рішення.

У разі отримання позитивного рішення, яким буде визнано виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню та після набрання ним законної сили, це рішення необхідно направити до приватного виконавця, який надалі винесене постанову про закінчення виконавчого провадження.

Виникає логічне питання: чи звільняє отримання позитивного рішення і скасування виконавчого напису від подальшого обов’язку за кредитним договором? Ні! Так Добі не стане вільним! Таке рішення лише позбавляє кредитора законного примусового способу стягнути заборгованість за кредитним договором. А що може бути далі?


📌  Редакція може не поділяти думки авторів у розділі «Блоги».