Кабмін визначив завдання та повноваження Нацкомісії з державної мови


Кабінет Міністрів України утворив Національну комісію зі стандартів державної мови як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом.

Завданням Комісії є збереження та розвиток державної мови через встановлення її стандартів і методів перевіряння рівня володіння нею, необхідного для набуття громадянства України чи зайняття визначених законами посад. Комісія під час напрацювання стандартів української термінології в різних галузях має сприяти застосуванню українських слів, словосполучень і термінів замість іншомовних.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань, серед іншого:

 • напрацьовуватиме з урахуванням пропозицій і висновків Інституту української мови НАН, інших наукових та освітніх установ і затверджуватиме стандарти державної мови, зокрема: правопис української мови та зміни до нього; українську термінологію, зокрема правничу та медичну; стандарти транскрибування і транслітерації;
 • розробить та затвердить Класифікацію рівнів володіння державною мовою з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти;
 • затвердить порядок перевірки рівня володіння державною мовою;
 • розробить і подасть на розгляд Уряду проект Порядку проведення іспитів з метою перевірки рівня володіння державною мовою;
 • затвердить завдання для проведення іспиту на рівень володіння державною мовою;
 • організовуватиме та проводитиме іспити для визначення рівня володіння державною мовою або призначатиме спеціально уповноважені державою установи (організації), які проводять іспити;
 • затвердить порядок оскарження результатів іспиту та розгляду скарг;
 • затвердить форму державного сертифіката про рівень володіння державною мовою;
 • видаватиме державні сертифікати про рівень володіння державною мовою;
 • розробить та подасть на розгляд і затвердження Уряду порядок ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою;
 • естиме Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, будучи його адміністратором;
 • установить порядок видачі засвідчених копій виконаних іспитових робіт;
 • подасть Кабміну пропозиції щодо внесення змін до законодавства, пов’язані із забезпеченням дотримання стандартів державної мови;
 • прийматиме з підстав, визначених Законом про забезпечення функціонування української мови як державної, рішення про подання позову до суду щодо анулювання державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

Джерело: jurliga.ligazakon.net

Фото: day.kyiv.ua