Юрня: перепідписання договору після зміни директора

Скучили за юрнею? Точніше, не так – за логічним роз’ясненням, чому деякі юридичні дії є повною юрнею. Особисто ми, так.

Тому вирішили поділитися черговим текстом наших друзів, які ведуть канал Юрня, дно і нелогічність. 

Сьогодні про те, чи потрібно перепідписувати договір чи укладати додаткову угоду, якщо у ТОВ змінився директор.

Спойлер: ні

Катерина Некит пояснює чому.

Юридична особа є самостійним суб’єктом, який має власну цивільну правоздатність та дієздатність, від свого імені приймає участь у цивільних та господарських відносинах (так само, як у адміністративних, податкових зобов’язаннях тощо).

Реалізація дієздатності юридичної особи, тобто набуття та здійснення нею цивільних прав та обов’язків можлива лише через її учасників або орган чи особу, яка відповідно до установчих документів чи закону виступає від імені юридичної особи та діє в її інтересах у межах своїх повноважень (ч.ч. 2, 3 ст. 92 ЦК України).

Тобто орган управління юридичною особою може бути колективним та складатися з кількох осіб – наприклад, правління, дирекція, або одноособовим – коли виконавчим органом фактично є директор.Більш детально про особливості управління підприємством та повноваження директора можна почитати у ст. 65 ГК України, де вказано, що для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства.

Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами. У відносинах з третіми особами керівник підприємства виступає як законний представник юридичної особи. Тому що, як би це несподівано не було – керівник діє від імені підприємства, представляє його інтереси і це передбачено законом. Це підтверджується і положеннями ч. 3 ст. 92 ЦК України, де зазначено, що у відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

Звернемося тепер до положень цивільного законодавства про представництво. Сутністю правовідносин представництва, яка відображена у ст. 239 ЦК України, є те, що правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє. Отже, будучи уповноваженим законом та установчими документами юридичної особи, директор підприємства виступає як законний представник юридичної особи, тобто з усіх дій, що ним вчиняються, прав та обов’язків набуває безпосередньо юридична особа.

Очевидно, що зміна керівника ніяким чином не впливає на існування договірного зобов’язання, що ним було укладено раніше, оскільки це зобов’язання пов’язує безпосередньо юридичну особу з її контрагентами, та не припиняє свого існування і жодним чином не змінюється у випадку зміни виконавчого органу юридичної особи.

Більше юрні – у телеграм-каналі 👉 https://t.me/Jurnia

 

 

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.