Періодичність перевірок залежить від ступеня ризику платника податків — ДФС


До ДФС України останнім часом надходить значна кількість запитів від платників податків щодо правомірності включення їх до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2018 р. та порядку його оприлюднення на офіційному веб-порталі ДФС.

Про це повідомляє офіційне видання «Вісник» ДФС УКраїни.

Відповідно до ст. 77 Податкового кодексу документальні планові перевірки повинні бути передбачені у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

До плану-графіка проведення таких перевірок відбираються платники, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Періодичність проведення перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в їхній діяльності, який поділяється на високий, середній та незначний.

Платники податків із незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше ніж один раз на три календарні роки, середнім — не частіше ніж один раз на два календарні роки, високим — не частіше одного разу на календарний рік.

Згідно з Податковим кодексом порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, тобто Мінфіном України.

Тому наказом Мінфіну України від 02.06.2015 р. № 524 затверджено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, перелік ризиків та їх поділ за ступенями значущості (високий, середній, незначний).

Останні зміни до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків внесено наказом Мінфіну України від 26.03.2018 р. № 386, опублікованим в «Офіційному віснику України» від 29.05.2018 р. № 41.

Податковим кодексом також передбачено, що план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому проводитимуться такі документальні планові перевірки.

Враховуючи це, план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 р. було сформовано та оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС 22.12.2017 р.

Оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування. План-графік з урахуванням коригувань розміщується на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Плани та звіти роботи».