Змінено порядок надання соціальних послуг


З метою усунення правової колізії та забезпечення соціальної справедливості щодо всіх одержувачів соціальних послуг Кабінетом Міністрів України ухвалено рішення про зміну порядку надання соціальних послуг з установленням диференційованої плати залежно від складності та обсягу наданих послуг.

Про це йдеться у «Віснику» ДФСУ.

Також прийнятою постановою урегульовано питання електронного обміну інформацією про доходи осіб, які потребують надання соціальних послуг.

Зокрема, соціальні послуги із встановленням диференційованої плати в обсязі, визначеному державними стандартами соціальних послуг, надаються підприємствами, установами, організаціями та закладами незалежно від форми власності, фізичними особами — підприємцями, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, із залученням бюджетних коштів.

Соціальні послуги із встановленням диференційованої плати надаються особам, які мають право на їх отримання відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», крім осіб, які мають право отримувати такі послуги безоплатно.

Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється виходячи із середньомісячного сукупного доходу особи за попередній календарний рік у розмірах, які не перевищують:

  • 75% зазначеного доходу — у разі надання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного/хоспісного догляду в умовах стаціонару;
  • 12% — у разі надання соціальних послуг догляду вдома, паліативного догляду вдома, денного догляду, підтриманого проживання, надання притулку;
  • 5% — у разі надання соціальних послуг представництва інтересів, посередництва (медіації), натуральної допомоги;
  • 3% — у разі надання соціальних послуг соціальної адаптації, соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної реабілітації, консультування, соціального супроводу під час працевлаштування та на робочому місці, соціальної профілактики.

Якщо особа, що потребує надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати, отримує кілька соціальних послуг, розмір такої плати визначається виходячи з більшого відсотка, але не може перевищувати 75% середньомісячного сукупного доходу особи.

Розмір щомісячної диференційованої плати за надання соціальних послуг не може перевищувати вартості послуг, що надаються протягом місяця.