Всеукраїнський тиждень права: затверджено план заходів


На засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято розпорядження «Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права».

Метою заходів з проведення Тижня права є координація діяльності міністерств, центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державної адміністрацій задля формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо їхніх прав, а також – звернення уваги на необхідність дотримання прав людини, які окреслені в Загальній декларації прав людини 1948 року.

План заходів передбачає перелік ініціатив, що реалізуються Міністерством юстиції, іншими міністерствами, центральними органами виконавчої влади, Координаційним центром з надання правової допомоги, обласними та Київською міською державними адміністраціями. Зокрема, передбачено проведення:

  • тематичних та виховних уроків у закладах середньої освіти для дітей різної вікової категорії;
  • лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій, бесід, екскурсій, майстер-класів, конкурсів, ігор, змагань тощо у закладах освіти та культури, військових частинах, установах виконання покарань та в підпорядкованих установах;
  • конкурсу робіт (відеороликів, мультфільмів), присвячених правам людини;
  • мистецьких виставок, у тому числі фотовиставок, засідань книжкових клубів, медіатек, презентацій видань про права людини та іншої літератури правового змісту;
  • виставки-форуму та благодійного заходу «Правники – суспільству» з метою набуття учасниками умінь використовувати у практичній діяльності знань про свої права, вміти захищати свої права і законні інтереси;
  • міжнародного правничого конкурсу імені В. М. Корецького;
  • висвітлення у ЗМІ та у соціальних мережах питань реалізації реформ, які впроваджуються Урядом, з акцентуванням уваги на реальні результати діяльності та зміни у сфері забезпечення прав людини;
  • днів «відкритих дверей» органів виконавчої влади тощо.

Прийнятий документ дозволить забезпечити проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права та сприятиме подальшому формуванню правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їх Конституцією та законами України прав у різних сферах життя, – зазначила керівник експертної групи з правової обізнаності Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Олена Митник.

Фото: Pixabay