В Україні запустили інформаційну кампанію про права лікарів


Міністерство охорони здоров’я України розпочинає інформаційну кампанію «Лікар має право».

Права медичних працівників закріплені у найвищих законах країни: Конституції України, Основах законодавства України про охорону здоров’я, Кодексі законів про працю та Цивільному кодексі України.

Лікар має право:

 • на належні умови професійної діяльності;
 • на заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;
 • на підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • на надання інформації про пацієнта;
 • на відмову від подальшого ведення пацієнта;
 • здійснювати медичне втручання у виключних випадках без згоди пацієнта та/або його законних представників;
 • на вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики;
 • на безоплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов’язків;
 • на соціальний захист;
 • на забезпечення побутових потреб у сільській місцевості;
 • на створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій;
 • на судовий захист.

Реалізація частини цих прав забезпечується державою і фінансується з державного бюджету. І абсолютно усі права — гарантуються законами України, тобто лікарі, медсестри та інші працівники медзакладів можуть і мають їх відстоювати.

Професія лікаря є особливо важливою і винятковою у багатьох аспектах. Щоб опанувати лікарську професію, потрібно витратити більше часу, ніж на будь-яку іншу. Лікар вчиться все життя. Адже від його кваліфікації, знань і умінь залежить здоров’я і навіть життя пацієнтів. Саме тому у медицині залишаються лише сильні й сміливі люди, які готові приймати складні рішення, брати на себе відповідальність і фактично усе своє життя присвятити місії порятунку інших.

Водночас, як кожен громадянин України, медичний працівник має і обов’язки.

Основні обов’язки медиків:

 • надавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу, сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню захворювань;
 • безоплатно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях;
 • поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, у тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя;
 • дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю;
 • постійно підвищувати рівень професійних знань і майстерності;
 • надавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров’я;
 • надавати пацієнтові чи іншим компетентним суб’єктам медичну інформацію.

Фото: Pexels