Судові дебати – вирішальна частина судового розгляду: роз’яснення суду


Дотримання послідовності проведення кожної частин судового розгляду справи забезпечує справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення справи судом, а також дотримання основних принципів адміністративного судочинства, таких, як рівність усіх учасників процесу перед законом та судом, а також змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин справи.

Про це нагадала прес-служба Сьомого апеляційного адміністративного суду.

Важливе значення серед складових частин судового розгляду справи по суті відіграють судові дебати, як  вирішальна частина судового розгляду перед виходом суду для ухвалення рішення. На цьому етапі судового розгляду учасники судового процесу виступають із власними аргументованими промовами з метою переконати суд ухвалити рішення на їхню користь.

Варто звернути увагу на те, що учасники справи під час висловлення своєї позиції у судових дебатах мають право посилатись лише на докази та обставини, які були дослідженні у судовому засіданні.

Порядок проведення судових дебатів визначено статтею 225 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України). Відповідно до частини другої цієї статті кожному учаснику процесу надається однаковий час для виступу із промовою у судових дебатах.

Що стосується послідовності виступу учасників у судових дебатах, то першому надається слово позивачеві та його представнику, а потім – відповідачеві та його представнику.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, та їхні представники виступають у судових дебатах після осіб, на стороні яких беруть участь у справі, а треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, та їхні представники беруть участь у дебатах після сторін у справі.

Окрім того, КАС України надає можливість виступу у судових дебатах лише представникам сторін або третіх осіб за наявності відповідного клопотання зазначених учасників справи.

Тривалість судових дебатів визначається головуючим суддею з урахуванням думки учасників справи та розумного часу для викладення сторонами та третіми особами своїх позицій.

Суд не може зупиняти або обмежувати промовця під час висловлення своєї позиції у судових дебатах, окрім винятків, коли промовець:

  • виходить за межі справи, що розглядається;
  • повторюється;
  • істотно виходить за визначені судом межі часу для викладення промов у судових дебатах.

КАС України також гарантує право промовців з дозволу головуючого судді обмінюватись репліками, тобто короткими відповідями на промову протилежної сторони. Право останньої репліки завжди належить відповідачеві та його представникові.

Важливе значення також має підготовка учасників до судових дебатів. Їхні промови мають бути аргументовані, логічно побудовані, послідовні та зрозумілі для усіх учасників справи.

Таким чином, судові дебати є важливою частиною розгляду справи по суті, адже мають на меті підбиття підсумків з’ясування обставин справи та перевірки їх доказами задля ухвалення рішення.