Кваліфікаційний іспит для нотаріусів: порядок подання документів


Нотаріальна палата України опублікувала порядок подання документів, необхідних для допуску до складання кваліфікаційного іспиту, який призначений на 26 липня 2018 року.

Особи, які мають намір складати кваліфікаційний іспит, не пізніше 05 липня 2018 року особисто мають подати до відповідного Головного територіального управління юстиції наступні документи:

  1. Заяву на ім’я начальника Головного територіального управління юстиції про внесення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання про допуск до кваліфікаційного іспиту. Заява підлягає реєстрації в установленому порядку;
  2. Оригінал та нотаріально засвідчену копію диплому про повну вищу юридичну освіту;
  3. Оригінал та нотаріально засвідчену копію довідки про відсутність судимості;
  4. Трудову книжку та нотаріально засвідчену копію трудової книжки, якщо особа на час подачі документів не працює;
  5. Копію трудової книжки, засвідчену за місцем роботи, якщо особа на час подачі документів працює;
  6. Паспорт громадянина України та нотаріально засвідчену виписку з паспорта громадянина України (першої, другої сторінок а також сторінки, на якій проставлено штамп про реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Особа, яка пройшла стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, додатково подає висновок та копію висновку про проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса.

Особи, які подали всі необхідні документи до відповідного Головного територіального управління юстиції для допуску до складання кваліфікаційного іспиту, який був призначений на 31 липня 2017 року, з метою належного опрацювання подань Комісією, а також прийняття відповідного рішення та враховуючи вимоги законодавства, до 10 червня 2018 року мають додатково подати до відповідного Головного територіального управління юстиції уточнюючу інформацію щодо паспорта громадянина України, трудової книжки (у разі її зміни за цей період тощо) та довідки про відсутність судимості.