Безоплатна правова допомога: де в Україні отримати якісні юридичні послуги безкоштовно


На сьогоднішній день чимало людей стикаються з необхідністю отримання правової допомоги, яку, втім, через фінансові труднощі, не можуть собі дозволити.

Безкоштовні консультації пропонують окремі юридичні фірми, є волонтерські та приватні ініціативи, мережа юридичних клінік та Центрів надання безкоштовної правової допомоги, які діють у структурі Міністерства юстиції уже кілька років.

Як це працює, хто та як може скористатись безкоштовною правовою допомогою, а також, де саме її можна отримати, — Lойер зібрав усю необхідну інформацію.

В Україні порядок надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги визначений Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права й свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Тобто, така правова допомога реалізовується у формі консультацій, роз’яснень правових питань, юридичних процедур, складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних), а також наданні особі допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації.

Суб’єктами отримання БППД є усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги є, насамперед, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які відповідно до ч. 4 та ч. 5 ст. 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»:

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов’язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Разом з тим, нагадаємо, Верховний Суд нещодавно виніс рішення про те, що розпорядник публічної інформації не вправі відмовити у наданні відповіді на запит особи, мотивуючи це тим, що така інформації доступна із загальних джерел.

Окрім цього, безоплатну правову допомогу у випадку порушення ваших прав, можна отримати в одній із Громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини. Вони утворюють цілу систему, а тому знайти їх можна в різних куточках України.

Ознайомитись з локацією Громадських приймалень можна за посиланням.

Нагадаємо, Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) – найбільша асоціація правозахисних організацій України. Спілка об’єднує 29 правозахисних недержавних організацій. Метою діяльності УГСПЛ є захист прав людини.

Також на сайті оганізації ви можете знайти багато корисної інформації та відповідей на практичні питання, які у вас виникають.

Також в Україні діє мережа юридичних клінік, яка налічує понад 60 таких пунктів надання правової допомоги. Ідея, яка лежить в основі юридичних клінік – забезпечення студентам-юристам можливості надавати безоплатні юридичні консультації, в той же час, малозабезпечені верстви населення можуть отримати якісну безоплатну правову допомогу.

Знайти інформацію про юридичну клініку, яка діє у вашому місті, можна на сайті Асоціації юридичних клінік України.

Вторинна безоплатна правова допомога — вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання документів процесуального характеру.

Надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюють регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу:

 • особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;
 • інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
 • дітям, у тому числі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
 • внутрішньо переміщеним особам;
 • громадянам України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;
 • особам, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт;
 • особам, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими;
 • особам, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
 • особам, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;
 • особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;
 • особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
 • ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
 • особам, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 • особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 • особам, реабілітованим відповідно до законодавства;
 • особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

Що потрібно для звернення до центру надання правової допомоги?

 1. Зателефонувати до найближчого центру правової допомоги;
 2. Проконсультуватися з центром правової допомоги щодо права на правову допомогу за рахунок держави, часу візиту та необхідних документів, які треба взяти із собою для попередньої консультації;
 3. Скласти письмове звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, завітавши до центру правової допомоги. За потреби звернення допоможе скласти співробітник центру;
 4. Подати документи разом зі зверненням для підтвердження приналежності до однієї з визначених законом категорій осіб, яка має право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги.

Надання такої допомоги забезпечують 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги по всій Україні.

Розташування та контакти центрів правової допомоги можна дізнатись на сайті www.legalaid.gov.ua, або в операторів гарячої лінії 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів).

Ще однією можливістю отримання безоплатної правової допомоги є Біржа Pro bono (з латинської pro bono publico – заради суспільного добра). Основним принципом діяльності такої організації є надання юридичних послуг добровільно і безоплатно, для користі громади, особливо для тих осіб, які не мають коштів для оплати цих послуг.

Отримати юридичну допомогу на Просторі Pro Bono можуть соціально орієнтовані благодійні, неурядові організації, волонтерські рухи, у окремих випадках державні установи (наприклад, музеї), а також бізнес-проекти, які засновані та реалізуються на принципах соціального підприємництва.

Послуга Pro Bono є безкоштовною, але клієнт може мати необхідність понести витрати в зв’язку зі справою (наприклад, адміністративний чи судовий збір), якщо рішення було винесено не на користь або частково на користь клієнта.

Для отримання юридичної допомоги на Просторі Pro Bono необхідно максимально зрозуміло та чітко заповнити заявку на сайті у розділі «Отримати правову допомогу». У випадку відповідності вашої заявки критеріям і правилам Простору, ви отримаєте підтвердження на вказану вами електронну пошту.

Іванна Мельничук