Ведення бесіди юристом: постановка завдання та основні прийоми

Ведення бесіди — один з професійних обов’язків юриста. Під проведенням бесіди можна розуміти вид комунікації, що спрямований на передачу юристом своєму співрозмовнику певного виду інформації для досягнення заздалегідь поставлених цілей. Прикладами проведення бесід є допити свідків, отримання пояснень від громадян, роз’яснення юристом своєї позиції з того чи іншого питання.

Проведення бесіди має певну мету (для чогось), предмет (про щось), має свого адресата (комусь), свою тактику (певним чином).

Очевидно, що від рівня, якості, змістовності, тактовності проведення бесід юриста залежить як ставлення до нього, так і успіх подальшої роботи, наскільки його співрозмовник буде відвертим тощо. На жаль, часто скаржаться на поспіх, байдужість, агресивність юриста, відсутність взаєморозуміння та ін.

Юрист не завжди має достатньо часу для ретельної підготовки, складання плану бесіди. Але в будь-якому випадку він повинен вміти сконцентруватися на предметі розмови, на усвідомленні його змісту і значення, моделюванні можливої ​​поведінки співрозмовника.

Потрібно пам’ятати, що ведення бесіди та отримання інформації завдання юриста, а не інтерв’юента, тому помилки при веденні бесіди ніяк не вина останнього.

Людина в силу природних причин не схильна брати на себе відповідальність, а причину своїх проблем і труднощів шукає в інших. Однозначно, ведення бесіди та отримання правдивої та повної інформації — завдання юриста. Проте від молодих юристів часто можна почути звинувачення в тому, що клієнт не все йому розповів, умисно вів його в оману, приховав важливі факти. Проте, варто пам’ятати, що відповіді залежать від правильності поставлених запитань.

Методика проведення бесіди включає в себе:

  • встановлення контакту на основі оцінки власної позиції, позиції співрозмовника;
  • фіксацію позиції адресата бесіди;
  • формулювання і обґрунтування власної позиції;
  • опонування, тобто доповнення позиції співрозмовника або її спростування;
  • досягнення загального висновку.

Фіксація та оцінка позиції співрозмовника.

Під цим розуміється вибірковість одержаної інформації, тобто фільтрація сказаного, встановлення її зв’язку з предметом і цілями бесіди, її достатності та правдоподібності, достовірності.

Фіксація позиції адресата не повинна займати багато часу. Але вона багато в чому визначає подальший хід бесіди, програмує її. Юрист не повинен «ломитися у відчинені двері», переконувати адресата бесіди в тому, з чим він вже згоден, передавати вже відому інформацію. Навпаки, йому слід сконцентруватися на передачі невідомої адресату інформації та переконання його у помилковості певних аспектів чи позиції загалом.

Фіксація позиції адресата бесіди на практиці, однак, проводиться недостатньо чітко. Простіше кажучи, юристи нерідко проводять бесіду, не знаючи позиції адресата і гірше іноді не бажаючи її знати.

Подальший крок робочої техніки, або її прийом, полягає в аналізі повідомлення з точки зору його правових цілей, що робиться на основі побудованої і перекладеної на правову мову картини.

Формування та обґрунтування юристом власної позиції — це центральна частина проведення бесіди. Вона складається, по суті, з трьох елементів:

  1. визначення предмета бесіди;
  2. вказівка ​​на компетенцію і можливості юриста;
  3. висунення пропозицій або вимог, обсяг і характер яких може змінюватися.

Існують сумніви, наскільки точно і чітко, і чи в усіх випадках, юрист повинен формулювати свою позицію. Безсумнівно, однак, що він не може представляти її невизначеною, коли здається, що юрист сам не знає, чого він хоче.

Обґрунтування власної позиції здійснюється шляхом приведення відповідних аргументів. Іноді це можуть бути аргументи сили закону, але у всіх випадках і сила закону, і можливості, що надаються законом, повинні обґрунтовуватися аргументами пропорційності, раціональності, дійсності (наявності певних фактів), справедливості і гуманності.

Опонування співрозмовнику.

Воно може складатися з питань, доповнень і заперечень. Центральне місце опонування займає в переговорах. Але і бесіда, яку направляє особа, неминуче включає елементи полеміки, вплив на аргументацію адресата.

В ході опонування висловлювання юриста не повинні бути остаточними. Багато кваліфікованих практиків, в тому числі адвокати і судді, вважають, що юрист повинен мати можливість швидкої переоцінки ситуації і правильної рекомендації в умовах дефіциту часу.

Наприклад, адресат бесіди, який повинен негайно вирішувати питання про вчинення якихось дій, висуває зустрічну пропозицію або звертається з якимось проханням, що викликає необхідність юридичної оцінки з нових позицій. Мабуть, висококваліфікований юрист за рахунок свого досвіду швидко і професійно реагує на ситуацію, що виникла. Однак, юристу все ж корисніше бути обережним і нічого не формулювати остаточно, у всякому разі так, щоб це виключило уточнення позиції. Така рекомендація може бути значима для будь-якого юриста: адвоката, прокурора, тим більше для судді, який приймає відвідувачів, та ін. Зрозуміло, вона вкрай обмежена і специфічно може застосовуватися до рутинних розмов, які супроводжують, наприклад, роз’яснення дій нотаріуса.

У всякому разі, юрист в бесіді повинен обережно висловлювати правові оцінки кваліфікуючого характеру, якщо вони дійсно не є остаточними.

Інші прийоми проведення бесіди

Проведення бесід (обмін правовою інформацією) включає також ряд швидше етичних прийомів, так само як і прийомів дотримання норм етикету. Ця частина дуже складна саме з огляду на її очевидність.

Для юриста це загальне питання поведінки і спілкування. Але і під час бесіди існують прийоми, яких слід домагатися шляхом довгого тренування (демонстрування впевненості в собі, надійності, доброзичливості, солідності), які реалізуються в самій розмові автоматично, цілеспрямовано (навіювання клієнту почуття більшої безпеки, звільнення його від страху, відчуття безнадійності або невизначеності, спонукання до правильної дії та ін.).

Є речі, які просто не можна робити: проявляти агресивність, бентежити співрозмовника, викликати у нього почуття провини (крім особливих ситуацій), придушувати його позицію або, навпаки, помітно підлаштовуватися під неї, підлабузнюватися перед ним.

Тут потрібен не тільки психологічний тренінг на особистісному рівні, а й розвинений соціальний контроль на груповому рівні і рівні суспільства.

За матеріалами: ProLawyer.by

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.