Топ-10 ключових навичок успішного юриста


Ми не втомлюємось повторювати, що в професії юриста важливі деталі: не тільки знання теоретичні та вміння їх застосовувати, це й постійний саморозвиток, знання основ людської психології, вміння переконувати та знаходити консенсус, логічні, ораторські здібності та ще ціла низка навичок та навіть рис характеру, набуття та розвиток яких, якраз і складають той омріяний образ Юриста з великої літери, справжнього професіонала та знавця своєї справи.

Саме їм і буде присвячена ця стаття.

1. Знання основних законів і правових процедур

Всі юристи, навіть ті, хто тільки закінчив вуз та шукає свою першу роботу у сфері юриспруденції, повинні володіти базовими знаннями про матеріальне та процесуальне право. Це знання юридичної термінології, сфер діяльності та питань, за які відповідають конкретні органи держави та самоврядування, правила і процедури звернень, подачі клопотань, позовів та ін., основоположні принципи права в тих областях практики, в яких вони працюють.

2. Ораторське мистецтво

Мова —  один із вагомих інструментів, які використовує юрист у своїй професійній діяльності. Правильно підібраними словами, за допомогою гучності голосу та правильно розставлених акцентів, ми можемо переконати, налякати, захопити, закласти сумнів чи викликати іншу потрібну нам емоцію, ставлення до себе чи певної ситуації. Мова юриста повинна бути чіткою та лаконічною, переконливою, логічною, виразною та зрозумілою.

Крім того, юрист повинен вміти слухати і чути клієнтів, опонентів, суддів.

3. Навички письма

Уміння висловлюватись усно не завжди відповідає такому ж рівню навичок письма. Можливість грамотно, ясно, точно і доступно викласти інформацію на папері — ще одна важлива навичка професіонала.

Чіткість та доступність тексту полягає в тому, щоб його зрозуміли не тільки колеги, але і клієнти. Правове регулювання в більшості випадків міститься на кількох сторінках, які складно сприйняти.

Фахівці з правових питань повинні:

  • Не допускати граматичних помилок;
  • Розвинути навички написання лаконічних структурованих текстів;
  • Здобути досвід складання правових документів: клопотання, договори, заяви, скарги та ін.

4. Уміння працювати з клієнтом

Тут знову ж таки робиться акцент на тому, щоб вміти пояснити складні юридичні поняття, правові норми, дати поради простою та зрозумілою клієнту мовою. Крім того, вміння слухати, виділяти головне, давати конкретні запитання. Спілкування під час ділової переписки, усної консультації чи юридичного обслуговування бізнесу повинні бути побудовані на принципах взаємоповаги, відкритості та належного виконання своїх обов’язків.

5. Уміння працювати в команді

Юристи не працюють поодинці. Навіть адвокатам, які практикують самостійно, доводиться покладатися на секретарів і допоміжний персонал, спілкуватися з консультантами та експертами. Тому юрист повинен здобути навички роботи в колективі заради спільної мети, координації та обміну інформацією і знаннями, розвинути вміння публічно виступати і брати участь в командних заходах, зустрічах і конференціях.

6. Вивчення судової практики

У широкому сенсі це вміння можна визначити, як аналіз правової проблеми і пошук можливих способів її вирішення після вивчення законодавчих актів, прецедентного права, судових думок, положень та іншої інформації.

В більш вузькому сенсі цей навик включає володіння основними техніками пошуку інформації, навички визначення фактичних обставин справи, а також норм права, посилань на закони, якими регулюються ті чи інші правовідносини, навички роботи з базами даних (пошуковими системами) судових інстанцій, довідкових систем тощо.

7. Уміння шукати і аналізувати

Юристам доводиться мати справу з величезною кількістю складної інформації, в більшості випадків написаною специфічною мовою, переповненою термінами. Щоб ефективно опрацьовувати великі масиви інформації, юристу необхідно розвинути аналітичні та логічні навички: логічне мислення, вміння виділити головні факти, структурувати та оцінити аргументи, використовувати індуктивні і дедуктивні методики в роботі над висновками.

8. Технології

Технології стрімко розвиваються, змінюючи усі сфери нашого життя, не кажучи вже про робочі аспекти. Сьогодні це і невід’ємна частина юридичних послуг. Презентації, пошукові бази даних, реєстри, мобільні додатки та комп’ютерні програми, системи голосових повідомлень, відеоконференції — є невід’ємною частиною ділового спілкування, особистого та професійного росту, це можливість йти в ногу з часом та використовувати доступні нам засоби економії часу та комунікації.

9. Тайм-менеджмент

Великі навантаження та дедлайни, на жаль, звичні атрибути роботи юриста.

Ось основні елементи тайм-менеджменту, що не буде зайвим засвоїти кожному юристу:

  • розвиток навичок багатозадачності;
  • планування, вміння управляти часом;
  • розстановка пріоритетів;
  • вміння акумулювати увагу та зусилля для продуктивної роботи в обмежені терміни.

10. Організованість

Безпосередньо пов’язана із тайм-менеджментом навичка, адже полягає вона саме в деталях, які, однак, є важливими пазлами цілісної картини порядку та структурованості вашого робочого дня: це і порядок на робочому столі, і використання додатків та програм для систематизації, обробки та керування документами та файлами, використання онлайн чи паперового планера тощо.