Реалізація права на звернення до КСУ з конституційною скаргою: опубліковано курс лекцій

Запровадження в Україні інституту конституційної скарги є одним із ключових досягнень конституційної реформи, за результатами якої посилено гарантії захисту прав і свобод людини.

З метою розуміння природи і специфіки інституту конституційної скарги, особливостей його реалізації суддею Конституційного Суду України Михайлом Гультаєм підготовлено і опублікувано курс лекцій «Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя», інформує відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу.

Даний курс ґрунтується на монографії, підготовленій суддею у 2013 році. У згаданій монографії вперше комплексно було досліджено інститут конституційної скарги в правовій доктрині, висунуто науково обґрунтовані пропозиції щодо оптимальної моделі конституційної скарги для України, обґрунтовувалася необхідність впровадження в Україні саме нормативної моделі конституційної скарги, яку наразі й закріплено в Конституції України.

Курс лекцій підготовлено на основі ґрунтовного опанування світового досвіду запровадження та функціонування інституту конституційної скарги. Посібник покликаний сприяти суб’єктам права на конституційну скаргу в набутті вмінь й навичок застосування конституційних норм у практичній діяльності, допомогти кращому розумінню громадянами можливостей захисту їх конституційних прав органом конституційної юрисдикції.

Так, відповідно до статті 55 Закону України «Про Конституційний Суд України» конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу. Можливість реалізувати право на звернення з конституційною скаргою до Конституційного Суду України мають не тільки фізичні особи, а й юридичні особи приватного права.

Законом України «Про Конституційний Суд України» передбачено особливий порядок попереднього опрацювання конституційних скарг Секретаріатом Суду, що є певним процесуальним фільтром. Для оптимізації проходження конституційної скарги в Секретаріаті Конституційного Суду України функціонує відповідний структурний підрозділ, який здійснює попередню перевірку конституційних скарг щодо їх відповідності за формою вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України» (статей 55, 56, 57 Закону України «Про Конституційний Суд України»).

У разі невідповідності вимогам Закону конституційна скарга повертається керівником Секретаріату Суду суб’єкту права разом з повідомленням, в якому зазначаються підстави її повернення (абзац перший частини третьої статті 57 Закону) та наголошується на можливості повторного звернення до Конституційного Суду України після усунення вказаних недоліків (абзац другий частини третьої статті 57 Закону). Такий порядок дає можливість громадянам якнайшвидше привести конституційну скаргу у відповідність до вимог Закону та повторно направити її до Суду. Станом на кінець 2018 року Секретаріатом Суду було повернуто 803 скарги як такі, що за формою не відповідають вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України».

Зі змістом, передмовою та післямовою курсу лекцій «Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя» можна ознайомитися тут.

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.