Позбавлення батьківських прав. Основні моменти при подачі позову і веденні процесу в суді


Автор:

Юрист Адвокатського об’єднання «Пашніна і партнери»

Богданова А.А.

Позбавлення батьківських прав — виняткова міра, яка застосовується лише при наявності певних умов — коли один з батьків (батько й мати) не виконують! Належним чином свої обов’язки по відношенню до своєї дитини.

Позбавити батьківських прав можна виключно в судовому порядку. Дана процедура має безліч нюансів і вимагає ретельної підготовки.

На що слід звернути увагу при написанні і подачі позовної заяви:

1. При написанні позовної заяви, в першу чергу слід звернути увагу на сторони у справі. Їх, в даному випадку, буде три:
– позивач — особа подає позовну заяву;

– відповідач — один з батьків, якого хочуть позбавити батьківських прав;

– третя особа — служба у справах дітей (орган опіки та піклування) району, в якому проживає дитина.

2. У позовній заяві необхідно детально, але в той же час чітко і ясно викласти причини, на підставі яких суд повинен прийняти рішення про доцільність позбавлення відповідача батьківських прав, а також підтвердити факт того, що другий з батьків (позивач) в силах забезпечити дитині нормальні умови для існування і розвитку.

3. Особливу увагу необхідно приділити доказам. До позовної заяви, на підтвердження кожного факту, викладеного в позовній заяві, необхідно надати підтвердження у вигляді тих чи інших документів. Так, приблизний перелік додатків до позовної заяви складають:
– копія свідоцтва про укладення шлюбу (якщо дитина народилася в шлюбі);

– копія свідоцтва про розірвання шлюбу (судового рішення про розірвання шлюбу);

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копії рішень судів та виконавчих листів про стягнення аліментів з відповідача, довідки виконавця про заборгованість відповідача по виплаті аліментів (при наявності таких рішень, постанов);

– копія довідки про склад сім’ї (отримувати за місцем проживання);

– копія характеристики на дитину з його місця навчання (садка, школи);

– копія характеристики з місця роботи позивача (якщо дитина буде проживати з ним);

– копія паспорта та ідентифікаційного коду позивача;

– копія паспорта та ідентифікаційного коду відповідача (за наявності);

– інші документи необхідні для обґрунтування позовної заяви.

Всі документи, що додаються до позову, подаються у вигляді ксеро- / фото- копій. Однак, оригінали цих документів позивач повинен брати з собою в судові засідання, тому що суд може захотіти ознайомитися саме з оригіналами цих документів.

3. При подачі позовної заяви до суду, позивач повинен звернути увагу, що до позовної заяви додаються копії позовної заяви та додатків до нього за кількістю осіб, які беруть участь у справі (суд, відповідач, третя особа і свій екземпляр для позначки канцелярії суду про прийняття позовної заяви).

4. Позовна заява про позбавлення батьківських прав подається в районний суд за місцем реєстрації відповідача.

Подальша доля цієї справи, її результат, залежить від правильності викладених позовних вимог, а також доказової бази. Завжди необхідно враховувати і той факт, що кожен випадок, пов’язаний з позбавленням батьківських прав — унікальний, може мати свої особливості і підводні камені. У зв’язку з цим, слід дуже уважно ставиться до викладення в позовній заяві фактів, доказової бази, процедурних моментів.

Варто відзначити, що найчастіше основною причиною позбавлення батьківських прав є ухилення батьків від виконання своїх зобов’язань. Так, відповідно до пункту 16 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення батьківських прав» №3 від 30.03.2007 року, ухилення батьків від виконання своїх обов’язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, в тому числі не забезпечують необхідним харчуванням, медичним піклуванням, лікуванням дитини, що негативно позначається на її фізичному розвитку як частини виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, достатньому для її нормального самоусвідомлення; не пропонують дитині доступ до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальноприйнятих норм моралі; не виявляють інтерес до її внутрішнього світу; не створюють умови для отримання нею освіти.

Також слід звернути увагу на той момент, що орган опіки та піклування, який є у справі третьою особою, грає далеко не останню роль в такого роду справах.

Згідно пункту 5 статті 19 Сімейного кодексу України орган опіки та піклування надає суду письмовий висновок щодо вирішення спору на підставі відомостей, отриманих в результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, що стосуються справи.

Грунтуючись саме на висновках районної служби у справах дітей суд, найчастіше, приймає остаточне рішення з приводу необхідності позбавлення прав одного з батьків. У той же час, пунктом 6 статті 19 Сімейного кодексу України передбачено, що суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо суд визнає його недостатньо обґрунтованим, таким, що суперечить інтересам дитини.

У будь-якому випадку, ніколи не варто забувати, що в даній категорії справ вирішується доля не тільки батька, а й дитини, у зв’язку з чим, необхідно ставитися до подібного процесу з особливою серйозністю і усвідомленістю. Якщо у Вас виникають хоч найменші сумніви щодо будь-яких моментів за процедурою позбавлення батьківських прав, складання позовної заяви, повноти і допустимості доказової бази, інших важливих моментів — обов’язково проконсультуйтеся з професіоналами! Оскільки навіть найменші помилки можуть привести до небажаних наслідків.