Органи місцевого самоврядування хочуть звільнити від сплати судового збору


У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України «Про судовий збір» щодо звільнення органів місцевого самоврядування від сплати судового збору.

Автори законопроекту нагадують, що до набрання чинності Законом України «Про судовий збір», органи місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «По державне мито» від 21.01.1993 № 7-93 звільнялися від сплати державного мита. Закон України «Про судовий збір» замінив раніше існуюче державне мито на судовий збір (розмір якого в декілька разів більше) та позбавив органи місцевого самоврядування пільг по його сплаті. Крім того Закон про судовий збір встановив сплату судового збору за розгляд процесуальних документів, які раніше не потребували сплати державного мита (апеляційна та касаційна скарги на ухвалу суду, заява про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову, приєднання до апеляційної та касаційної скарги та ін.).

У Законі України «Про судовий збір» було запропоновано кардинально інший підхід до врегулювання питання щодо надання пільг органам місцевого самоврядування при тих чи інших зверненнях до суду, що не дозволяє їм у повному обсязі здійснити захист інтересів територіальних громад, оскільки позови щодо «спорів, пов’язаних з відчуженням земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», не є типовими для органів місцевого самоврядування і ситуації, що спонукають для подання таких позовів виникають дуже рідко, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Вимоги щодо сплати судових витрат органами місцевого самоврядування, що передбачені діючим Законом України «Про судовий збір», практично позбавили органи місцевого самоврядування спроможності захищати права територіальних громад, яку вони мали на підставі положень Декрету Кабінету Міністрів України «По державне мито». В умовах тотального дефіциту бюджетних ресурсів (коли не вистачає ресурсів навіть на заробітну плату працівників бюджетної сфери) винайти, тим більше оперативно, кошти на сплату судових витрат практично неможливо.

Фактично норми Закону про судовий збір є дискримінаційними, оскільки суперечать приписам частини третьої статті 22 Конституції України, адже звужують та обмежують обсяги прав не просто окремих громадян, а їх великих спільнот – територіальних громад. В той же час, Закон про судовий збір встановлює пільги по його сплаті для широкого кола органів державної виконавчої влади.

Таким чином, при прийнятті Закону про судовий збір не було враховано специфіку завдань та повноважень органів місцевого самоврядування, які за своєю природою покликані відображати і захищати права територіальних громад. Крім того, стягнення судового збору з органів місцевого самоврядування порушує один із основних принципів місцевого самоврядування, визначених Європейською хартією місцевого самоврядування та статтею 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо державної підтримки і гарантій місцевого самоврядування в Україні.