Оголошено новий конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України

Президент Володимир Зеленський підписав Указ від 10.06.2019 №356/2019 щодо добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Згідно з Указом, кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України може бути особа, яка:
 • має високі моральні якості;
 • має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в інших державах, і не менш як десять років стажу професійної діяльності у сфері права та/або досвіду наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвіду діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;
 • має ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини;
 • вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою) та має знання другої офіційної мови Ради Європи (відповідно французької або англійської) на рівні, достатньому для читання та розуміння змісту тексту.
Не може бути кандидатом для обрання суддею ЄСПЛ від України особа, яка:
 • на момент подання документів для участі у конкурсі досягла 65 років;
 • визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 • має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;
 • має судимість, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку;
 • піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Конкурс проводиться за такими етапами:

 1. прийом документів та їх попередній розгляд на відповідність вимогам;
 2. тестування осіб, допущених до участі у конкурсі, щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи;
 3. проведення співбесіди;
 4. відбір кандидатів.

Для участі у конкурсі потрібно протягом 30 днів з дня набрання чинності указом Президента України, яким оголошено конкурс, подати до Комісії (вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220) такі документи:

 1. написану власноруч письмову заяву про участь у конкурсі;
 2. автобіографію;
 3. мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею Європейського суду з прав людини від України;
 4. копію паспорта громадянина України (а для іноземців чи осіб без громадянства — копію паспортного документа іноземця).

Також Президент постановив ліквідувати діючу конкурсну комісію з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ, створити нову та забезпечити цій комісії належне проведення конкурсу.

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.