ІІ Міжнародний науково-практичний симпозіум «Гуманізація кримінальної відповідальності»

Івано-Франківський Університет права ім. Короля Данила Галицького запрошує взяти участь у роботі ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Гуманізація кримінальної відповідальності», який відбудеться 16-17 листопада 2018 року у Івано-Франківську.

Метою симпозіуму є:

 • аналіз практики застосування судами України покарань в аспекті гуманізації;
 • розроблення рекомендацій щодо удосконалення Кримінального та Кримінального процесуального кодексів в аспекті гуманізації;
 • вироблення єдиних теоретичних та концептуальних підходів політики в сфері протидії злочинності в аспекті гуманізації;
 • вивчення позитивного зарубіжного досвіду в зазначеній сфері.

На симпозіум запрошуються науковці, аспіранти ВНЗ та науково-дослідних установ, студенти, представники громадських організацій, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у зазначеній сфері.

В рамках симпозіуму планується робота наступних дискусійних платформ:

 1. Європейський досвід гуманізації кримінальної відповідальності;
 2. Концептуальні питання гуманізації кримінальної відповідальності. Єдність термінологічних підходів;
 3. Гуманізація КК України та КПК України: реалії та перспективи;
 4. Роль судових рішень в гуманізації кримінальної відповідальності;
 5. Зміни в викладанні дисциплін кримінально-правового циклу, що пов’язані з гуманізацією кримінальної відповідальності (попередня дискусія);
 6. Студентська дискусія: «Людиноцентриська модель побудови суспільства: економічні, мистецькі та правові аспекти».

Вимоги до оформлення ТЕЗ доповідей

1. Матеріали повинні бути представлені українською, англійською чи іншою мовою країни учасника симпозіуму.

2. Обсяг тез не повинен перевищувати 5-ох сторінок зі списком використаних джерел.

3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5.

4. Загальна схема побудови тез:

 • у лівому прізвища та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, навчальний заклад, місто – курсивом у правому верхньому кутку (без скорочень);
 • назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.

5. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Роботи, що не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін не розглядаються.

Видання матеріалів Симпозіуму

Видання матеріалів планується здійснити до початку роботи Симпозіуму та видати під час його проведення лише очним учасникам заходу, у випадку заочної участі, збірник тез доповідей в електронній формі буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці.

За бажанням можна подати наукову статтю для публікації у Науково-інформаційний вісник Університету Короля Данила, що включений ДАК України у перелік фахових видань з юридичних наук.

Подати заявку: https://goo.gl/forms/bReEFb8ZdK6KKZqr2

Детальніше: http://visnyk.iful.edu.ua

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *