Депутати пропонують допускати до проведення експертиз будь-яких фахівців


У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується переглянути норми законодавства щодо проведення експертиз.

3 жовтня   2017  року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (реєстраційний № 6232 від 06.06.2017), який змінив порядок проведення експертизи в кримінальному провадженні.

Ініціатори законопроекту вказують на те, що зазначені зміни у Кримінальному процесуальному кодексі України були внесені всупереч концептуальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду та принципу змагальності сторін, що розбалансовує сторони кримінального провадження у їхніх правах та можливостях.

15 березня 2018 року зазначені зміни набули чинності та призвели до блокування функціонування правоохоронних органів та можливості розслідування кримінальних проваджень.

З огляду на прийняті зміни, вбачається, що зміни щодо обов’язкового отримання ухвали слідчого судді на проведення експертизи та визначення суддею установи, яка буде провадити експертизу фактично не спрямовані на забезпечення незалежного та професійного правосуддя, адже суддя не виступатиме арбітром, а особою, яка здійснює досудове розслідування та збирає докази. При призначенні експертизи та визначенні предмету експертизи роль прокурора як процесуального керівника та слідчого перекладена на суддю, що порушує змагальність судочинства.

Окрім того, законодавцем здійснена монополізація на проведення експертиз виключно державними установами, що обмежує сторони збирати та подавати докази в суді, в тому числі висновки експертиз, які складені недержавними експертами. Такі зміни можуть призвести до поширення корупції, за якої сторони, розуміючи виключність повноважень державних експертів, будуть спрямовувати всі свої зусилля в правовий чи не правовий спосіб на переконання єдиного експерта у вірності своєї позиції, — йдеться у пояснювальній записці.

Автори вважають, що прийняття проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури проведення експертиз» зупинить кризу функціонування правоохоронних органів та забезпечить ефективність правосуддя на стадії досудового розслідування.