30 слів, які ми вживаємо неправильно

Часто люди використовують ці слова недоречно, тому що не знають їхнього справжнього значення або плутають зі схожими. Нехай ця стаття стане для вас шпаргалкою і вбереже від прикрих помилок.

1. Автобіографія

«Заповніть анкету і напишіть свою автобіографію» — ми часто чуємо подібні фрази і не замислюємося, що тут помилка з розряду «масло масляне». Автобіографія — це опис свого життя (autos — «сам», bios — «життя» і grapho — «пишу»). Написати чужу автобіографію неможливо, тому використання присвійного займенника в даному випадку зайве.

2. Апелювати — оперувати

Ці слова часто плутають. Насправді вони абсолютно різні. Апелювати — значить звертатися до когось або чогось за підтримкою: «апелювати до влади». Ще вужче це слово трактується в юридичній практиці: апеляція — скарга, апелювати — що-небудь опротестовувати. Оперувати ж можна якимись інструментами або даними. «Експерт оперує статистикою» означає, що він вміло її демонструє. Якщо ж він закликає статистичне дослідження на допомогу, то вже апелює до статистики.

3. Апріорі

Цей прислівник багато хто розуміє як щось само собою зрозуміле, що не вимагає доказів. Але в філософії думати апріорі — значить мати про щось уявлення, не перевіривши це на практиці (від латинського a priori — «з попереднього»). Антонімом є слово «апостеріорі» — судження, засноване на наявному досвіді. Так що не можна апріорі бути впевненим в значенні слова, поки не заглянеш в словник.

4. Апробувати — пробувати

Ці слова часом використовують як синонімічні. Щоб не допускати такої помилки, запам’ятайте: апробувати — значить перевірити і схвалити. Як правило, мова йде про якісь офіційні процедури: «Вчені апробували нові ліки — скоро вони надійдуть в продаж». Не можна апробувати манну кашу, якщо, звичайно, це не якесь велике дослідження, за результатами якого буде винесено письмовий висновок.

5. Автентичний

Модне слово. Раз у раз що-небудь стає автентичним — кафе, спектаклі і навіть люди. Але слово «автентичність» ≠ «самобутність». Воно означає справжність, відповідність оригіналу. Автентичним може бути договір або товар, а також твори мистецтва.

6. Гіпотеза — теорія

Близько, але не ідентичні поняття. Гіпотеза — це наукове припущення, яке висувається для обгрунтування якогось явища і потребує перевірки дослідним шляхом. Теорія ж (в одному зі значень) — це думка про що б то не було, вироблена на основі спостережень. Іншими словами, в рамках якої-небудь теорії можна висунути гіпотезу, щоб довести певні положення даної теорії.

7. Дилема — проблема

Вирішити дилему і впоратися з проблемою — аж ніяк не одне й те саме. Дилема — це складний вибір між двома варіантами, які виключають один одного. Бути чи не бути? Третього, як правило, не дано. Проблема — це, в першу чергу, неприємна ситуація з безліччю рішень або їх відсутністю.

8. Договір — контракт

Дуже близькі поняття, проте є смислові та юридичні нюанси. Договір — це угода двох або декількох осіб. З цивільного права вона може бути укладена як у письмовій, так і усній формі. Контракт же — завжди письмова угода.

9. Ідеологія — ідейність

Ці поняття не можна підміняти одне одним. Ідеологія — це система поглядів, що формує світогляд. Раніше світ чітко ділився на прихильників тієї чи іншої політико-економічної ідеології. Ідейність — це вірність будь-якій точці зору, ідеї.

10. Квінтесенція

Це слово походить від латинського quinta essentia — «п’ята сутність». У античній та середньовічній філософії квінтесенцією називали суть, основу чого б то не було. Зараз цей термін чомусь використовують при об’єднанні різних понять, наприклад: «Автор помітив, що його книга — квінтесенція багатьох жанрів, що з’єднує безліч сюжетів». І це, звичайно ж, не так.

11. Комільфо

Почувши фразу «Подзвони йому, а то мені якось не комільфо», ми відразу розуміємо, що одна людина соромиться набрати номер іншого. Це слово часто вживається в значенні зручно / незручно або комфортно / некомфортно. Мало хто знає, що словникове значення слова «комільфо» — витончений, вишуканий, відповідний правилам хорошого тону. «На людях він тримається комільфо, а ось вдома …»

12. Компетенція — компетентність

Знання і досвід в певній сфері не варто плутати з умінням ними користуватися. Наприклад, якщо в компанії відкрита вакансія юриста, то зайняти її зможе тільки людина з вищою юридичною освітою (компетенція). Але наявність диплома не гарантує компетентності претендентів.

13. Конгеніальність

Багато-хто переконаний, що це чудова форма прикметника «геніальний». Мовляв, конгеніально — це як геніально, тільки ще краще. Але насправді слово походить від латинського con ( «разом») та genialis ( «що відноситься до генія»). При цьому «геній» в латині — це дух. Таким чином, конгеніально — це близько по духу. Конгеніальний людина — той, хто близький за способом мислення і цінностей.

14. Маргінал

Коли в пресі не хочуть ображати бездомних або жебраків, їх «чемно» називають маргіналами. Але в соціології цей термін набагато ширший. Маргінал — це той, хто опинився в новій ситуації і ще не пристосувався до неї. Наприклад, маргінальне становище займає людина, яка тільки-що переїхала з села в місто.

15. Мезальянс — союз

За логікою, ніби «альянс» — це корінь, деякі вважають, що мезальянс представляє певний різновид союзу людей або держав. Насправді мезальянс — це не що інше, як нерівний шлюб. Фраза «Мезальянс Японії і Кореї» може пролунати двозначно, а іноді і прикро.

16. Мізантроп

Уникає людей, не прагне до спілкування — ця характеристика підходить не тільки мізантропам, а й інтровертам. Тому ці поняття часто плутають і ототожнюють. Але мізантроп (буквально — Людиноненависник) не просто зводить соціальні контакти до мінімуму — люди його дратують. Він нікому не вірить, в усьому бачить тільки погане і всіх у чомусь підозрює. Мізантропія може бути вибірковою і проявлятися в ненависті тільки до чоловіків або, навпаки, до жінок. Інтроверти ж здебільшого дуже добродушні.

17. Нетерпимий — нестерпний

Схожі за написанням, але різні за змістом слова. Нетерпимий — це той, хто позбавлений толерантності, або те, з чим не можна миритися. Наприклад, нетерпимий мізантроп або нетерпима грубість. Нестерпний — це той, що діє так сильно, що не можна терпіти. Нестерпним буває біль або вітер.

18. Нонсенс

Цьому слову нерідко надають невірне значення: «Новий айфон — це просто нонсенс!» Хотіли підкреслити неймовірну крутість і сенсаційність гаджета, а сказали, що це нісенітниця і безглуздість. Адже саме таке значення слова «нонсенс».

19. Одіозний

Будьте насторожі, якщо когось у вашому оточенні називають одіозною особистістю. Добре, якщо люди просто не знають, що одіозний — це не екстравагантний і неординарний, а неприємний, той, що викликає бурю негативних емоцій. А раптом ні?

20. Пафос

Під цим словом часто розуміють награність. Насправді в перекладі з грецького páthos означає «пристрасть». Пафос — це душевний підйом, наснага. У літературних творах цей термін позначає вищу емоційну точку, досягнуту героями і яка знайшла відгук у серцях читачів.

21. Педагог — викладач

Між цими словами часто ставлять знак рівності, хоча ці поняття зовсім не тотожні. Педагог — це людина, яка займається викладацькою або виховною діяльністю (синонім — наставник). Викладач — це працівник середнього або вищого навчального закладу, що викладає який-небудь предмет (викладач математики, викладач літератури). Таким чином, педагог — це рід діяльності, професія, а викладач — спеціалізація.

22. Подарунок — сувенір

Використання цих слів як синонімів не завжди доречно. Сувенір — це пам’ятна річ, пов’язана з відвідуванням будь-якого місця. Те, що ми купуємо на пам’ять про країну, місто або людину. Вирази «пам’ятний сувенір» або «сувенір на пам’ять» мають смислову надмірність. Якщо презент не пов’язаний з поїздкою, краще писати «подарунок».

23. Під егідою

Згідно давньогрецькій міфології, Егіда — це накидка Зевса, що володіє чарівними властивостями. Бути під егідою — значить бути під захистом якийсь могутньої сили, спиратися на підтримку кого-то або чогось. Вживати цей вислів в значення «під приводом» неправильно.

24. Поміняти — змінити

Слова, які в письмовій літературної мови не варто змішувати. Поміняти — значить віддати своє і отримати замість нього інше, тобто обмінятися чимось. Змінити — значить зробити іншим. Вираз «Він повністю змінив своє життя» помилковий, так само як і «Вона змінила дівоче прізвище на прізвище чоловіка».

25. Практично — майже

Ці прислівники часто плутають. Можна написати «Практично все залишилося як і раніше» і «Майже все залишилося як і раніше», але сенс при цьому буде різний. Прислівник «практично» можна замінити виразом «на практиці» або «по суті справи». Тоді наш приклад прозвучить так: «На практиці все залишилося як і раніше» або «По суті справи все залишилося як і раніше». Прислівник «майже» означає, що чогось бракує, дещо зроблено, але незначно.

26. Сентенція

Під сентенціями зазвичай розуміють якісь висловлювання, репліки або тези. Але важливо пам’ятати, що, відповідно до словника, це повинні бути не будь-які висловлювання, а вислови повчального характеру.

27. Соціопат — соціофоб

Перший страждає соціопатією, а тому не зважає на суспільні норми і правила, плювати хотів на мораль і постійно кидає навколишнім виклик. Другий — це людина, яка боїться соціуму. Йому може бути страшно заговорити з незнайомцем на вулиці або перебувати в багатолюдному місці. Соціопатія — вид психічного розладу, соціофобія — різновид фобії. Ставити знак рівності між цими поняттями не можна.

28. Емпатія

Цей психологічний термін часом змішують і ототожнюють з симпатією. Емпатія — це здатність увійти в емоційний стан іншої людини, відчути його переживання. Далеко не завжди ми можемо встати на місце іншої людини, навіть якщо вона нам симпатична.

29. Розпис — підпис

Споріднені слова, але не варто їх ототожнювати. Підпис — це напис під чим-небудь (під + писати). Наприклад, написати прізвище під текстом договору. Розпис — це декоративний живопис на стінах, стелях або предметах. З літературної точки зору прохання поставити розпис у акті — некоректне.

30. Сьогоднішній — нинішній

«Сьогоднішній», тобто що відноситься до поточного дня, не можна плутати зі словом «нинішній». Останнє поняття ширше. Воно охоплює все, що відноситься до року, що триває (місяць, літо, сезон).

За матеріалами: Лайфхакер

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *